English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • Politi med skytevåpen foran protesterende studenter Kampen om kunnskapen 30. nov. 2021 11:36

    Hva regnes som kunnskap, hvem sin kunnskap blir anerkjent og hvordan undervises det egentlig på universitetet? Det sosialantropologiske fagmiljøet diskuterer avkolonisering av akademia.

  • Bildet viser forskere som deltar i en samtale om den nordiske modellen Konstruksjonen av Norden: Den nordiske modellen 30. nov. 2021 11:21

    Hva er den nordiske modellen? Hva har den blitt? Kan vi egentlig snakke om en fellesnordisk samfunnsmodell?

  • 4_tyskerjenter_frankrike Kvinner som spredte kjønnssykdommer ble stuet vekk på øy under krigen 30. nov. 2021 06:30

    Først ble de internert av naziregimet på en øy for ikke å spre kjønnssykdommer til tyske soldater. Etter krigen ble de internert delvis uten lovlig grunnlag, og i enkelte tilfeller sterilisert av norske myndigheter.

Forskerprofilen

Apollon og Titan