English version of this page

Forskningsarrange­menter

Kommende 5 dager

24 sep.
Tid og sted: 24. sep. 2018 08:30 - 16:00, Kunnskapsbyens Konferansesenter, Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller

The workshop is foreseen to serve as a forum of discussion between interested members of academia and other research institutions and Norwegian industries

Photo of Francesca Refsum Jensenius.
Tid og sted: 24. sep. 2018 12:30 - 13:30, Room ES1047, Eilert Sundts hus

ESOP semianar. Francesca Refsum Jensenius is an Associate Professor of Political Science at the University of Oslo. She will present a paper entitled "Privileging one’s own? Voting patterns and politicized spending in India", co-authored by Pradeep Chhibber.

25 sep.
Tid og sted: 25. sep. 2018 09:15 - 15:45, Hotel Bristol, Oslo

Matematisk Institutt ved Universitetet i Oslo ønsker deg med dette velkommen til en forsikringsdag der noen av landets topp fagfolk vil ta deg med gjennom noen av de mest dagsaktuelle emner innen forsikring.

Vi er er landets ledende leverandør av aktuarer og finansmatematikere til forsikrings- og finansnæringen og også det ledende forskningsenter på disse feltene.

Tid og sted: 25. sep. 2018 12:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus

Cand.med. Merete Synnøve Vevelstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Para-methoxymethamphetamine (PMMA): A study of risk factors for fatal intoxication with emphasis on metabolite pattern and CYP genetics».

Tid og sted: 25. sep. 2018 13:15, Blått auditorium, Rikshospitalet

M.Sc. Hanna Ræder ved Institutt for medisinske basalgfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae Doctor): «Malnutrition and dietary interventions in colorectal cancer patients».

Tid og sted: 25. sep. 2018 14:15 - 15:15, Niels Henrik Abels hus, 8th floor

Giuliana Cortese (Department of Statistical Sciences, University of Padova) will give a talk on September 25th at 14:15 in the Seminar Room 819, Niels Henrik Abels hus, 8th floor.

Tid og sted: 25. sep. 2018 14:30 - 15:00, Launch Stage, Glassgaten, Oslo Science Park

How can UiO:Life Science´s innovation programme SPARK Norway contribute to turning great ideas from basic research into products?

Tid og sted: 25. sep. 2018 15:00 - 17:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

I anledning utgivelsen av Frihetens gränser. Yttrandefriheten i Norden 1815-1914 (Oslo Studies in Legal History, 2018), skrevet av Lars Björne (professor emeritus, Åbo Universitet), arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

NB! Merk tiden kl. 15 – 17.

Tid: 25. sep. 2018 15:15 - 17:00
Tid og sted: 25. sep. 2018 15:15 - 17:00, Grønt aud, bygg 25, Ullevål sykehus

Akuttklinikken tar i mot gjesteprofessor Hance Clarke fra Toronto General Hospital Research Institute, Toronto, Canada.

26 sep.
Einar Haugen (photo: news.harvard.edu)
Tid og sted: 26. sep. 2018 14:30 - 16:30, Helga Engs hus, auditorium 2

This year's Einar Haugen Lecture will be held by Ana Deumert (University of Cape Town, South Africa), who has made significant contributions to the field of sociolinguistics, especially through her emphasis on southern and decolonial perspectives on multilingualism. Open lecture.

Tid og sted: 26. sep. 2018 16:15 - 17:30, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus

We are starting a discussion forum on Climate and Society.

Tid: 26. sep. 2018 16:15 - 18:00
Tid og sted: 26. sep. 2018 18:00 - 20:00, Kulturhuset, Oslo

De har blitt kalt eliteskoler, og de har sluset mange inn i samfunnets toppstillinger. Hvordan opplever elevene skolehverdagen? Hvorfor interesserer forskere seg for disse to skolene?   

Tid og sted: 26. sep. 2018 18:30 - 20:00, Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181, Oslo

Hvor mye frihet har barn fått opp gjennom historien? Hvor frie er barn egentlig i dag? En psykolog og tre forskere tar barnas perspektiv i paneldebatten.

27 sep.
Tid og sted: 27. sep. 2018 10:30 - 14:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Ingvild Jøranli vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Labour markets and the geography of firm learning

Tid og sted: 27. sep. 2018 11:15 - 12:00, Seminarrom UE26, Niels Henrik Abels hus

Møte med Kristin Sørsdal, forfattar og omsetjar frå italiensk til norsk av L’amica geniale (Mi briljante venninne) av Elena Ferrante

Tid og sted: 27. sep. 2018 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Forfatter Erik Rudeng, som for tiden skriver Morgenbladets historie, innleder om «Morgenbladet og skandinavismen fra 1840-årene til unionsoppløsningen»

Tid og sted: 27. sep. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus academica

MA Erik Skjeggestad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Doctor in an unfamiliar country – a challenge to professional identity? Interactional experiences of newly employed international medical doctors and Norwegian health personnel».

Tid og sted: 27. sep. 2018 13:15, Runde auditorium, Domus Medica

M.Sc. Rune Hoff ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Causal inference in event history analysis with complex longitudinal data».

Tid og sted: 27. sep. 2018 13:15 - 14:00, Room 3508

By Scott A. Taylor from University of Colorado Boulder

Tid og sted: 27. sep. 2018 14:15 - 15:00, Room 3508

By Brian O’Neill from the Josef Korbel School of International Studies at the University of Denver, USA

Photo of Sang Yoon (Tim) Lee
Tid og sted: 27. sep. 2018 14:15 - 15:30, Room ES1047, Eilert Sundts hus

Department seminar. Sang Yoon (Tim) Lee is an Assistant Professor of Economics at Toulouse School of Economics. He will present a paper entitled "Labor (Mis)Allocation and Development: Evidence from East Germany".

Tid og sted: 27. sep. 2018 14:30 - 15:30, Store Auditorium, Kristen Nygaard Hus, Gaustadalléen 23A

Dr. Eva Maria Novoa, Group Leader of the Epitranscriptomics and RNA Dynamics Group at the Centre for Genomic Regulation, Barcelona, Spain, will present the lecture "Elucidation of RNA structure dynamics using second- and third-generation sequencing technologies."

Tid og sted: 27. sep. 2018 16:15 - 17:10, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Foredrag ved Atle Mysterud, Senter for økologisk og evolusjonær syntese.

Tid og sted: 27. sep. 2018 18:00 - 20:00, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Myter og fakta om unge og psykiske lidelser. Er generasjon prestasjon på vei mot utenforskap? Sykeliggjør vi naturlige deler av ungdomstiden?

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 28. sep. 2018 09:15 - 10:00, Niels Henrik Abels hus, 8th floor

Rebecka Jörnsten (Division of Applied Mathematics and Statistics, University of Gothenburg / Chalmers University of Techology) will give a talk on September 28th at 9:15 in the Seminar Room 819, Niels Henrik Abels hus, 8th floor.

Tid og sted: 28. sep. 2018 11:00 - 12:00, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk

Pedro Capelo, Center for Theoretical Astrophysics and Cosmology, Institute for Computational Science, University of Zurich

Tid og sted: 28. sep. 2018 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Linn Stokke Guttormsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

A multimethod study of the impact of stuttering on children.

Tid og sted: 28. sep. 2018 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Bjørn Westlie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: NSB, krigsfangene og andre verdenskrig.

Photo of John Broome.
Tid og sted: 28. sep. 2018 12:30 - 13:30, Room ES1047, Eilert Sundts hus

Department seminar. John Broome is Emeritus White's Professor of Moral Philosophy at the University of Oxford. He will hold a presentation on "Separablity, discounting and population ethics".