English version of this page

Oslo Life Science 2018 – se bilder og videoer

Takk til alle som deltok på Oslo Life Science – Investing in health and environment – 12.–15. februar. Nå kan du se bllder og videoer fra arrangementene. Vi håper å se dere alle igjen på Oslo Life Science 2019. 

Kick-off UiO´s new innovation programme SPARK Norway
– watch videos

Main event investing in health and environment
– watch videos

Young talents – career opportunities beyond academia
– watch videos

Sustainable food – for our health and environment
– watch videos

Convergence in medicine
– watch videos

Partnership for life 2018 – se bilder

Bioteknologidagen 2018 – se video

Mer om Oslo Life Science 2018 and UiO:Livsvitenskap

Hovedarrangør: UiO:Livsvitenskap.

Samarbeidspartnere i 2018: Oslo universitetssykehus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Legemiddelindustrien, Bioteknologirådet og Oslo kommune.

Sponsor i 2018: Norges forskningsråd

UiO:Livsvitenskap er Universitetet i Oslos største satsing noen sinne. Med Oslo Life Science-konferansen vil universitetet skape en møteplass for forskere studenter, byråkrater, representatner for næringsliv og politikere som deler våre visjoner for livsvitenskapsbyen Oslo

 

Logos organizers   

Publisert 28. feb. 2018 14:09 - Sist endret 20. nov. 2019 07:33