English version of this page

Studenter får praktisk forskererfaring med stipend fra UiO:Livsvitenskap

Maia Bangsund er allerede i full sving med sommerprosjektet sitt og skal forske i til sammen seks uker fulltid på BabyLing Lab hvor hun bidrar i en pågående studie om tidlig språkutvikling hos barn.Maia er snart ferdig med tredje året av profesjonsstudiet i psykologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er en av 40 studenter som får faglig relevant forskningserfaring fra prosjektet hun har fått gjennom UiO:Livsvitenskap.

Fra teori til praksis

Gjennom sommerprosjektet får hun i tillegg til praktisk erfaring, innsikt i ulike aspekter av et forskningsprosjekt og har blant annet vært involvert i utvikling av spørreskjema, pilotprosjekt og nå er hun involvert i hovedstudien hvor oppgaven hennes er å legge til rette for forsøkene som foreldre og spedbarna skal delta på i språklabben. - Jeg er veldig interessert i barns utvikling generelt, og synes det er veldig givende å være med på å forske på barns språkutvikling, sier Maia Bangsund.

Hvordan tilegner barn seg språk?

Studien er en del av prosjektet BABYLEARN: Role of infant-directed-speech in early language development («Rollen til spedbarnsrettet tale i tidlig språkutvikling»), og er et tverrfalig samarbeidsprosjekt som ledes av Natalia Kartushina, MultiLing, Det humanistiske fakultet og Julien Mayor, fra Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Studien som Maia bidrar på, er en del av stipendiat Audun Rosslunds doktorgradsavhandling og er finansiert av Norges Forskningsråd. Studien tar sikte på å identifisere hvilken rolle læringsmiljøet har på småbarns språktilegnelse. Til babyspråklabben på Psykologisk institutt har de rekruttert foreldre med barn som skal delta i studien fra barnet er et halvt år gammelt og frem til 18 måneder. Hver tredje måned vil foreldre og barn vende tilbake for å delta i forsøk.

Studentprosjekt Babyling Lab

Har gitt mersmak

Maia søkte på sommerprosjekt hos UiO:Livsvitenskap i januar og ble tildelt prosjektet etter et digitalt matchmaking seminar i mars. Hun er glad for muligheten å få jobbe på forskningsprosjektet og kan se for seg en jobb i fremtiden hvor hun kan kombinere å jobbe klinisk med forskning.  

Les om søknadsprosessen (på engelsk)  

 

Om sommerstipend fra UiO:Livsvitenskap

Dette er fjerde året UiO:Livsvitenskap tilbyr sommerprosjekter for studenter. En av oppgavene til UiO:Livsvitenskap er å rekruttere, utdanne og utvikle talenter. Tiltaket med sommerprosjekter for studenter er en del av dette arbeidet.

Sommerprosjektene skal gi studentene praktisk erfaring med reell forskning som tar for seg en samfunnsutfordring innen helse eller miljø. Det er dessuten ønskelig at prosjektene gir studentene innsikt i tverrfaglig forskning.

 

Publisert 28. juni 2021 08:40 - Sist endret 28. juni 2021 08:40