English version of this page

Ledere av UiO:Livsvitenskaps konvergensmiljøer får Sentre for fremragende forskning

Arnoldo Frigessi og Arne Klungland får Sentre for fremragende forskning.

Arnoldo Frigessi (til venstre) og Arne Klungland.blir leder av hver sin SFF.

Arnoldo Frigessi (til venstre) og Arne Klungland.blir leder av hver sin SFF.

To ledere av UiO:Livsvitenskaps første generasjons konvergensmiljøer har blitt tildelt Sentre for fremragende forskning. Arnoldo Frigessi, leder av konvergensmiljøet Personalised cancer therapies (PERCATHE) skal lede et nytt Senter for fremragende forskning om kunstig intelligens og Arne Klungland, leder av konvergensmiljøet Epigenetics and bioethics of human embryonic development skal lede sammmen med Lorena Arranz, et nytt senter som skal fokusere på helse i livets første faser. 

UiO:Livsvitenskap har hatt tre runder med utlysning av konvergensmiljø, tverrfaglige forskergrupper som skal løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Første generasjons konvergensmiljø fikk finansiering for årene 2017-2021.

Universitetet i Oslo fikk tildelt fem Sentre for fremragende forskning (SFF) i Forskningsrådets utlysning. Totalt var det ni nye sentre som fikk denne statusen.

Les mer

 

Publisert 29. sep. 2022 08:36 - Sist endret 1. okt. 2022 10:39