Livsvitenskap i lunsjen: Antibiotikaresistens – hvor står vi nå?

Illustrasjon antibiotikaresistens

 

I forbindelse med Antibiotic Awareness Week 16.–22. november arrangerer UiO og Folkehelseinstituttet seminar der fire forskere belyser temaet antibiotikaresistens ved å se på utfordringer og løsninger.

Les om forskning på antibiotikaresistens ved UiO

UiO-forskarar angrip antibiotikaresistente bakteriar frå fleire vinklar

Fernanda Cristina Petersen

Universitetet i Oslo har ei rekke prosjekt innan livsvitskap som har same mål: å handtere det aukande problemet med antibiotikaresistens som Verdas helseorganisasjon (WHO) meiner er ein av verdas største helsetruslar. Tverrfagleg samarbeid må til for å løyse denne store globale samfunnsutfordringa.

 

Lovande resultat med nytt stoff mot antibiotikaresistente bakteriar

Pål Rongved

Behovet for nye legemiddel mot bakteriar er stort fordi ei rekke bakteriar no er motstandsdyktige mot antibiotika som er på marknaden. Forskarar ved Universitetet i Oslo har så lovande resultat med såkalla sink-kelatorar at både Forskingsrådet og ein kommersiell aktør støttar forskinga med fleire millionar kroner.

 

Treng større grad av digital styring for å få kontroll på antibiotikabruk

Dag BerildTrass i mange år med nasjonale faglege retningslinjer for antibiotikabruk, aukar problemet med antibiotikaresistente bakteriar òg i Noreg. Det er nødvendig med digital styring av legane si forskriving for å få ned bruken av antibiotika både i sjukehus og i allmennpraksis, meiner overlege Dag Berild.

 

Om livsvitenskap i lunsjen

Seminarserien gir deg innblikk i hva livsvitenskap er og hvilke problemstillinger UiO og samarbeidspartnere jobber med innen livsvitenskap. Du møter både etablerte toppforskere og unge talenter som gjennom mange ulike tilnærminger jobber for å løse og belyse samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Seminarene er et samarbeid mellom fakulteter og institutter, Studentparlamentet, Realfagsbiblioteket og UiO:Livsvitenskap.

Publisert 13. nov. 2015 17:01 - Sist endret 6. nov. 2019 15:47