English version of this page

Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 25. sep. 2018 14:30 - 15:00, Launch Stage, Glassgaten, Oslo Science Park

How can UiO:Life Science´s innovation programme SPARK Norway contribute to turning great ideas from basic research into products?

Tid og sted: 27. sep. 2018 14:30 - 15:30, Store Auditorium, Kristen Nygaard Hus, Gaustadalléen 23A

Dr. Eva Maria Novoa, Group Leader of the Epitranscriptomics and RNA Dynamics Group at the Centre for Genomic Regulation, Barcelona, Spain, will present the lecture "Elucidation of RNA structure dynamics using second- and third-generation sequencing technologies."

Tid og sted: 22. nov. 2018 14:30 - 15:30, TBA

Dr. Alfonso Valencia, Group Leader and Director of the Life Sciences Department of the Barcelona Supercomputing Center, will present his current research.

Tid og sted: 13. des. 2018 14:30 - 15:30, TBD

Pr. Stephan Ossowski, Group Leader at the Institute for Medical Genetics and Applied Genomics, University of Tübingen, Germany, will present his current research.

Tid og sted: 24. jan. 2019 14:30 - 15:30, TBA

Dr. Céline Vallot, Team Leader at the Curie Institute, Paris, France, will present her current research.

Tidligere

Tid og sted: 20. sep. 2018 12:00 - 15:00, Sogn Arena, ground floor, Klaus Torgårds vei 3

All who want to join the application process for funding of interdisciplinary research groups – convergence environments – have to join at least one  workshop in September. The registration deadline is 22 August.

Tid og sted: 19. sep. 2018 08:00 - 09:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajéen, Johanne Dybwads plass 1

Norges store dramatiker Henrik Ibsen jobbet som farmasøytisk medhjelper på apotek samtidig som hans drøm om å bli forfatter begynte å spire frem. I Ibsens verk møter vi for eksempel flere leger og finner henvisninger til ny kunnskap fra forskningsfronten innen naturvitenskap, ja på en måte gir Ibsen oss en «snikinnføring» i realfag i sine verker.

Tid og sted: 11. sep. 2018 09:15 - 13:00, Helga Engs house, Aud. 2
Tid og sted: 10. sep. 2018 16:00 - 17:30, Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4

This Academic Catwalk features exciting academic projects from three Nordic countries illustrating the rich and broad research milieus and their motivation to advance their ideas into innovations for patients.

Tid og sted: 5. sep. 2018 08:30 - 11:30, Sogn Arena, ground floor, Klaus Torgårds vei 3

All who want to join the application process for funding of interdisciplinary research groups – convergence environments – have to join at least one  workshop in September. The registration deadline is 22 August.

Tid og sted: 30. aug. 2018 09:00 - 17:30, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

The inaugural Oslo Symposium on Ecology, Evolution, and Genomics will be held on Thursday, 30 August 2018. The theme is: “Bridging the Fundamentals of Ecology, Evolution, and Genomics: Challenges and Solutions”. The co-organisers are CEES Chair Nils Chr. Stenseth and CEES Researcher Jeffrey Hutchings (Dalhousie University, Canada).

Tid og sted: 15. aug. 2018 19:00 - 20:30, Arendal, UiOs skip MS Sunnhordland, Langbryggen

Akademia og industri er gjensidig avhengig av hverandre for at ideer med utspring i grunnforskning skal tas videre til produkt. Gjennom innovasjonsprogrammet SPARK Norway som er etablert ved UiO, tar vi ut det beste fra begge sider for å bidra til økt verdiskaping innen livsvitenskap. Hvilke gap fyller SPARK-programmet? Og er dette modell som bør spres til hele Norge?

Tid og sted: 15. aug. 2018 10:30 - 12:00, Arendal, UiOs skip MS Sunnhordland, Langbryggen

En Stortingsmelding om helsenæring er på trappene. Persontilpasset medisin er ett av områdene der Norge kan få stor verdiskaping for både pasienter og samfunn. Hvor står vi nå, og hvor må veien gå videre for at vi skal få fart på både implementering i klinikk og næringsutvikling.

Tid og sted: 21. juni 2018 14:30 - 15:30, Forskningsparken (Oslo Science Park), HAGEN 3

Dr. Valentina Boeva, Group Leader at the Institut Cochin, Paris, France, will present the lecture entitled "Discovery of two epigenetic states of neuroblastoma cells via the analysis of super-enhancer landscape."

Tid og sted: 13. juni 2018 14:00 - 16:00, Georg Sverdrups Hus (UB), Stort møterom (rom 2531), Molkte Moes vei 39

Programmet Bioteknologi for verdiskapning (Biotek2021) i Forskningsrådet lyser ut nye forskningsprosjekter i Digitalt Liv som vil inngå i Senter for Digitalt Liv Norge (DLN). I den forbindelse holdes det et informasjonsmøte for potensielle søkere fra UiO og OUS.

Tid og sted: 6. juni 2018 17:00 - 19:00, TBD

This meeting is cancelled. Please check our web page for meetings relevant for the SPARK Norway community later.

Tid og sted: 6. juni 2018 09:00 - 15:15, Tøyen Hovedgård

The annual Jimma seminar will present the research, educational programs and course portfolio of the students and staff in the NORPART: EXCEL SMART project. This year the Jimma seminar will also disseminate the activities performed by the NORHED: SACCADE project.   

Children's faces
Tid og sted: 5. juni 2018 08:15 - 14:00, Tøyen Hovedgård, Botanical Gardens, Oslo

What are the special risks and needs of Children Born of War (CBOW)?

Tid og sted: 30. mai 2018 08:30 - 10:00, Blindern, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Do you want to join the application process in 2018/2019 for funding of new interdisciplinary research groups in life sciences? Then you should sign up for one of UiO:Life Science´s meetings in the end of May.

Tid og sted: 28. mai 2018 15:00 - 16:30, Blindern, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Do you want to join the application process in 2018/2019 for funding of new interdisciplinary research groups in life sciences? Then you should sign up for one of UiO:Life Science´s meetings in the end of May.

Tid og sted: 28. mai 2018 08:30 - 10:00, Blindern, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Do you want to join the application process in 2018/2019 for funding of new interdisciplinary research groups in life sciences? Then you should sign up for one of UiO:Life Science´s meetings in the end of May.

Tid og sted: 24. mai 2018 15:00 - 16:30, Blindern, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Do you want to join the application process in 2018/2019 for funding of new interdisciplinary research groups in life sciences? Then you should sign up for one of UiO:Life Science´s meetings in the end of May.

Tid og sted: 23. mai 2018 13:15 - 15:00, Sophus Lies auditorium, Moltke Moes vei 35

Livsvitskapsbygget ved UiO skal stå ferdig i 2024. Første spadetak blir teke første kvartal 2019. Kva er bestemt så langt om kven og kva som skal inn i bygget? Og kva skjer i byggeprosjektet framover?

Tid og sted: 15. mai 2018 13:00 - 18:30, Litteraturhuset

“Posthuman Entanglements: Disability, Illness, Animality” was an international symposium that was held at Litteraturhuset in Oslo on 15 May 2018.

Tid og sted: 8. mai 2018 17:00 - 19:00, Oslo Science Park, Gaustadalléen 21

From research to the regulated world – a SPARK Norway educational lecture.