Verdien av persontilpasset medisin

En Stortingsmelding om helsenæring er på trappene. Persontilpasset medisin er ett av områdene der Norge kan få stor verdiskaping for både pasienter og samfunn. Hvor står vi nå, og hvor må veien gå videre for at vi skal få fart på både implementering i klinikk og næringsutvikling.

Enkel servering fra kl. 10.

Besøk arrangementets nettside på arendalsuka.no og merk det som favoritt

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. I juni gjør direktoratet opp status. Er vi der vi vil være, eller trenger vi ekstra innsats for å være rigget for verdiskaping?

Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Ny kunnskap gjør det mulig å tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. 
                                     Kilde: helsedirektoratet.no

Program

Innledninger

 • Regjeringens ambisjoner for persontilpasset medisin
  • Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (H)
 • Hva er persontilpasset medisin og hvorfor er det viktig for Norge?
  • Viktig for pasient og samfunn
   Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon UiO
  • Viktig for næringsaktivitet og verdiskaping
   Karita Bekkemellem, administrerende direktør LMI
 • Hvordan utvikles ny persontilpasset behandling, og er vi rigget for at det kan skje i Norge?
  Behandlingsteknologi, diagnostikk og digitale løsninger virker sammen i persontilpasset medisin
  • Hvilken type kompetanse og samarbeid i og mellom forskning og klinikk kreves?
   Kjetil Taskén, direktør Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, og professor ved Det medisinske fakultet, UiO
  • Teknologiske løsninger som fremmer bruk av data og verdiskaping OG ivaretar personvernet
   Margunn Aanestad, professor, digitalisering og entreprenørskap, Institutt for informatikk UiO
  • Hvordan kan Norge utnytte sitt fortrinn til næringsutvikling?
   Heidi Ramstad, medisinsk direktør, Roche Norge AS

Debatt

Oppspill til debatt: Hva er status på oppfølging av den nasjonale strategien?
Maiken Engelstad, avdelingsdirektør, Spesialisthelsetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Debattpanel

 • statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen (H)
 • helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Ingvil Kjerkol
 • direktør i Statens legemiddelverk Audun Hågå
 • direktør i Legemiddelindustrien (LMI) Karita Bekkemellem
 • viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo Per Morten Sandset

Ordstyrere: Kristin Vinje UiO for innledningene/Markus Moe Dagens Medisin for debatten

Publisert 25. mai 2018 11:03 - Sist endret 8. aug. 2018 14:23