Stor satsing på livsvitenskap og helsenæring i Oslo – hvordan kan du bli en del av det?

UiO satser stort på livsvitenskap og ønsker å bidra til ny helsenæring. Thermo Fisher Scientific er ett av firmaene som har lykkes med å ta norske forskningsresultater videre til anvendelse over hele verden, samtidig som de har bevart aktivitet i Norge. Hva ser de etter hos studenter fra UiO, og hva kan de tilby? Møt også en ung forsker fra UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway.

Kollasj livsvitenskapsbygget, livsvitenskap, innledere, Thermo Fisher Scientific

UiOs store satsing på livsvitenskap, UiO:Livsvitenskap, og bioteknologiselskapet Thermo Fisher Scientific har gleden av å invitere studenter og stipendiater ved Universitetet i Oslo til en presentasjon av noe av det spennende som skjer innen livsvitenskap i Osloregionen med immunterapi mot kreft som eksempel.

Program

Hvordan jobber Thermo Fisher Scientific innen blant annet immunterapi mot kreft for å bidra til bedre helse verden over hver dag, hva slags bakgrunn har våre ansatte, og hva slags tilbud har vi til studenter og nyutdannede?

  • Nora Lieske, Manager Cell Biology, Cell Culture and Cell Therapy, Thermo Fisher Scientific
    Hun har en bachelor i fra Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg i Tyskland, en master i molekylærmedisin  fra NTNU og doktorgrad med fokus på immunologi fra Det medisinske fakultet, UiO
  • Jan Paulsen, Scientist II R&D, Thermo Fisher Scientific
    Han har en master i kjemi fra UiO

 

Mitt arbeid med immunterapi mot kreft og mitt karrierevalg innen forskning og innovasjon ved UiO og OUS

  • Ida Jonson, postdoktor, Oslo universitetssykehus og prosjektleder for ett av 17 prosjekter i UiO:Livsvitenskaps innovasjonprogram SPARK Norway.
    Hun har bachelor og master fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og doktorgrad fra Det medisinske fakultet, UiO.

Ordstyrer er direktør for UiO:Livsvitenskap, Carl Henrik Gørbitz. Han vil også fortelle om UiOs arbeid med Livsvitenskapsbygget som står ferdig ved UiO i 2024. Det blir Norges største forsknings- og undervisningsbygg og skal bidra til internasjonal konkurransekraft og verdiskaping innen livsvitenskap.

Om Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific er et internasjonalt selskap med over 70 000 ansatte og med en årlig omsetning på mer enn 24 milliarder amerikanske dollar. De produserer Dynabeads, også kjent som Ugelstadkulene, som et resultat av norsk akademisk forskning. Kulene produseres i Norge og sammen med norsk fagkunnskap innen blant annet kjemi, er de sentrale for flere viktige flaggskipprosjekter på tvers av Thermo Fisher Scientific. 

Firmaet har gått fra å være ledene på å levere Dynabeads brukt i diagnostikk verden over til å levere kuler som blir brukt i moderne immunterapibehandling av barn som har leukemi. Verdensledende farmasøytiske selskaper og diagnostikkfirmaer har valgt Thermo Fisher Scientific som samarbeidspartner.

Om UiO:Livsvitenskap

Innen livsvitenskap jobber forskere med å finne løsninger på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. For å lykkes med dette, kreves kompetanse fra både medisin og naturvitenskap samt humaniora og samfunnsvitenskap. Det gir UiO som er breddeuniversitet et konkurransefortrinn.

UiOs store satsing på livsvitenskap, UiO:Livsvitenskap, jobber for at Livsvitenskapsbygget, som står verdig i 2024, skal tas i bruk på en god måte og bidra til verdiskaping fra dag én. Satsingen jobber for å få til økt tverrfaglig samarbeid ved UiO og for å få mer innovasjon ut av forskningen.

Ett at tiltakene som skal bidra til økt grad av innovasjon, er innovasjonsprogrammet SPARK Norway. Der kan forskere få mentor og finansiering som bidrar at de klarer å ta egen forskningsidé innen helserelatert livsvitenskap videre til anvendelse.

Publisert 12. sep. 2019 08:03 - Sist endret 19. sep. 2019 10:24