Informasjonsmøte om Livsvitenskapsbygget

UiO-ansatte med tilknytning til livsvitenskap inviteres til digitalt informasjonsmøte om utviklingen for Livsvitenskapsbygget. 

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning, himmel, botanikk, urbant område.

Viserektor Per Morten Sandset vil orientere om høstens prosesser og utfallet for byggeprosjektet. Det settes av tid til å besvare spørsmål fra deltagerne.

På tirsdag avgjorde regjeringen at man skal gå videre med planene om å lokalisere deler av Oslo universitetssykehus inn i livsvitenskapsbygget. Det gjenstår ennå en del avklaringer og videre planlegging, og på tirsdag 24. november arrangeres det et digitalt informasjonsmøte for ansatte på Det medisinske fakultet og UiO-ansatte med tilknyttning til livsvitenskap. 

Her registrere du deg og får lenke til zoom-møtet 

 
Publisert 20. nov. 2020 14:34 - Sist endret 20. nov. 2020 14:40