English version of this page

Workshop - finansiering av konvergensmiljø

Det vil bli arrangert to workshop for potensielle søkere til nye konvergsmiljø. Det første var 18. februar. Deltakelse i en av workshopene er obligatorisk for å søke.

Meld deg på innen 28. februar

Program

08:30-08:40 Welcome, introduction
Carl Henrik Gørbitz, Director UiO:Life Science
08:40-09:00 Organizing collaboration in a working convergence environment 
Hanne Scholz, Project Leader of convergence environment ABINO and Vice Director Hybrid Technology Hub, UiO
09:00-09:20 Two speed dates
Groups in breakout rooms set by moderator, and participants moved by moderator between breakout rooms after 10 minutes.

09:20-09:30

Break
09:30-09:50 Designing good projects for humanities and social science work packages 
Helge Jordheim, Professor of Cultural History, UiO and board member UiO:Life Science
09:50-10:10 Two speed dates
First set by moderator. After 10 minutes, participants can freely move to a different breakout room. 
10:10-10:20 Break

10:20-10:40

Career development for PhD candidates and postdocs 
Eivind Engebretsen, Vice-Dean of Postgraduate Studies, Faculty of Medicine
10:40-11:30 Three to five speed dates
First set by moderator. After 10 minutes, participants can freely move. A reminder to move will be broadcast to all breakout rooms each 10 minutes. Participants are free to stay or move or leave.  


Registrering til workshop er påkrevd, registreringsfrist er 28. februar.
Lenke vil bli sendt ut før møtet.

Sign up


Husk også å opprette vitenskaplig profil dersom du ikke har gjort det allerede.

Se utlysningen (engelsk),

 

Arrangør

UiO:Livsvitenskap
Publisert 14. des. 2020 13:53 - Sist endret 23. feb. 2021 10:18