English version of this page

Livsvitenskap: Studenter i full sving med forskningsprosjekter

I løpet av det neste halvåret skal 67 studenter jobbe på forskningsprosjekter med sommerstipend fra UiO:Livsvitenskap. Ved Naturhistorisk museum er bachelorstudenten Marius F. Maurstad allerede i full sving med sitt prosjekt. Han studerer biller på molekylnivå for å forstå hvordan klimaendringer påvirker utbredelse og evolusjon, og i verste fall utryddelse, av arter – drømmejobben ifølge ham selv.

Marius F. Maurstad har nylig avsluttet første året av bachelorstudiet ved Institutt for biovitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er en av dem som får faglig relevant forskningserfaringer med stipend fra UiO:Livsvitenskap tilsvarende seks ukers fulltidsarbeid.

Studentprosjekt Naturhistorisk museum

Får satt kunnskap fra studiet i omløp og nyttig laberfaring

Maurstad føler arbeidet allerede har gitt ham erfaring som gjør at han ligger langt foran pensum i studiet.

– Jeg får sett hvordan kunnskapen jeg har fått gjennom studiet kan brukes. I tillegg lærer jeg en del om prosjektplanlegging og å jobbe alene på laboratoriet med nye metoder jeg har fått god opplæring i.

Maurstad er med i det første kullet ved Institutt for biovitenskap som har programmering allerede første året, også det har vist seg å være nyttig for prosjektet.

– Programmeringskunnskapen jeg har lært første året har allerede spart meg for timevis med manuelt arbeid, med klipp og lim i regneark.

Selv om han er tidlig i studiet har han klare tanker om at arbeid med insekter og artsmangfold er framtidig karrierevei.

– Som barn på gård på fjellet i Gudbrandsdalen var jeg ute og løftet på steiner og så etter liv, forteller han.

Etter å ha jobba et par år etter videregående, valgte han å la denne interessen styre valg av studier framfor tanken om hvor det er lettest å få jobb. Planen er å ta et masterstudium innen feltet. Og med en så stor interesse for faget var valget enkelt da Vladimir Gusarov var en av de som tilbød prosjektoppgave gjennom UiO:Livsvitenskaps sommerstipendordning.

Veileder: – Kan finne ut om de liker arbeidet eller ikke

Også Gusarov er fornøyd med å få inn studenter med sommerstipend. Han understreker at han som veileder får noe tilbake på flere nivåer.

– Marius vil få resultater som vi kan bruke rett inn i forskningen vår. Generelt sett synes jeg det er bra å involvere studenter når jeg kan. Mange studenter sier det er vanskelig å velge blant mange interessante prosjekter, og de får ikke mange muligheter til å prøve seg, sier Gusarov.

– Ved å bli koblet på som student kan de delta i feltarbeid og få en idé om hva det vil si å jobbe med insekter, hvilke forskningsspørsmål vi kan stille og nytten av forskning, i tillegg til at de kan finne ut om de liker det eller ikke, noe som er en fordel både for dem selv og for veilederen.


Om prosjektet: En liten brikke i et stort og viktig puslespill

Marius F. Maurstad studerer holartiske biller, det vil si biller som finnes på den nordlige halvkule.

Han skal studere utseende til billene gjennom såkalte morfologiske undersøkelser. I tillegg skal han studere billenes genetiske materiale – arvestoffet DNA – for å se om han da finner potensielle undergruppene av billene som har blitt oversett ved morfologiske undersøkelser. Han skal se på både et område på DNA-et i cellekjernen og på et område av DNA-et i cellenes kraftstasjoner mitokondriene siden det er godt bevart innad i artene. Dersom de gjør funn på DNA-nivå, kan de gå tilbake og undersøke billene morfologisk igjen for å se om de finner forskjeller som har blitt oversett tidligere.

Billefamilien han ser på – kortvinger (Staphylinidae) – har flere titusen arter, og 200 av dem har holarktisk utbredelse. I løpet av prosjektperioden får han sett på en liten andel av disse. Han har lært å isolere DNA og kopiere opp de delene av det genetiske materialet de er interessert i, før prøvene sendes til eksterne laboratorier som sekvenserer det genetiske materialet, det vil si finner oppbyggingen av DNA-et som de så analyserer videre.

Dataene han får her, skal han sammenstille med data fra databaser. Han skal se om insektene de har klassifisert som holarktiske basert på morfologiske undersøkelser egentlig er beslektede arter der de kan se forskjeller på DNA-nivå. Til slutt skal dataene inngå i et større arbeid med å lage en modell som sier noe om hvordan tidligere kulde- og varmeperioder har påvirket artsdistribusjon – billenes utbredelse og evolusjon – kunnskap som kan brukes til å si noe om hva som vil skje om vi får en ny varme- eller kuldeperiode. Hvor gjør billene av seg da? Kan de i verste fall bli utryddet og hvor raskt vil det eventuelt skje?


Om sommerstipend fra UiO:Livsvitenskap

En av oppgavene til UiO:Livsvitenskap er å rekruttere, utdanne og utvikle talenter. Tiltaket med sommerprosjekter er en start på dette arbeidet. Styret for satsingen har vedtatt at hele 67 studenter skal få tilbud om prosjekt. Studentene kan velge om de vil jobbe deltid eller fulltid og om de vil gjennomføre prosjektet på forsommeren, i sommerferien eller på høsten.

I høst blir det avslutningsarrangement der studentene skal presentere arbeidet sitt.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 18. juni 2018 14:32 - Sist endret 22. juni 2021 10:20