English version of this page

Nyhetsbrev fra UiO:Livsvitenskap august 2018

Ny utlysning finansiering av konvergensmiljø

UiO:Livsvitenskap finansierer i dag sju konvergensmiljø – tverrfaglige forskningsgrupper som skal løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø/bærekraft. Dette er flaggskipene våre. Nå skal vi finansiere 5–6 nye miljø. Delta på digitale og fysiske møteplasser i august og september for å være med i søknadsprosessen. Påmeldingsfrist er 22. august.

Møt oss på Arendalsuka

15. august kl. 10.30–12: Verdien av persontilpasset medisin 

En Stortingsmelding om helsenæring er på trappene. Persontilpasset medisin er ett av områdene der Norge kan få stor verdiskaping for både pasienter og samfunn. Hvor står vi nå, og hvor må veien gå videre for at vi skal få fart på både implementering i klinikk og næringsutvikling?

15. august kl. 19–20.30:
SPARK Norway som modell for økt verdiskaping innen livsvitenskap

Akademia og industri er gjensidig avhengig av hverandre for at ideer med utspring i grunnforskning skal tas videre til produkt. Gjennom innovasjonsprogrammet SPARK Norway som er etablert ved UiO, tar vi ut det beste fra begge sider for å bidra til økt verdiskaping innen livsvitenskap. Hvilke gap fyller SPARK-programmet? Og er dette modell som bør spres til hele Norge?

16. august kl. 19–20.30:
Formidlingskavalkade med blant andre vår direktør Carl Henrik Gørbitz

Andre arrangement i høst og vinter

Symbol UiO:Livsvitenskap

 

Meld deg på nyhetsbrevet

Følg UiO:Livsvitenskap på Twitter.

Personvernerklæring UiO:Livsvitenskaps nyhetsbrev

Av Norunn K. Torheim
Publisert 10. aug. 2018 08:54 - Sist endret 9. des. 2018 12:10