Ny teknologi som kan gi mer effektiv kreftmedisin

Forskere ved UiO og OUS prøver å utvikle mer effektiv kreftmedisin ved hjelp av antistoffer.

Jan Terje Andersen, Simone Mester og Inger Sandlie. Foto: UiO/Øystein Horgmo.

Hvem

Simone Mester, stipendiat, Oslo universitetssykehus og Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO)

Samfunnsnytte

Utvikler banebrytende teknologi som kan gjøre antistoff-basert kreftmedisin mer effektiv ved å forbedre virkningstiden i kroppen. Derav vil mer av kreftmedisinen kunne nå sitt mål og drepe kreftcellene. Dette kan gi lavere og sjeldnere dosering, noe som vil være mer skånsomt for pasientene og gi færre bivirkninger.

Om prosjektet

  • Monoklonale antistoffer er den raskest voksende gruppen med biologiske legemidler som har revolusjonert behandling av alvorlige sykdommer, inkludert kreft.
  • Noen typer antistoffer dreper kreftceller svært effektivt i cellekultur, men virkningstiden er svært kort i kroppen, noe som utelukker klinisk bruk.
  • I dette prosjektet utvikles en ny medisinsk teknologi som vil kunne forlenge virkningstiden for denne gruppen med antistoffer slik at de kan benyttes i kreftbehandling.

Se Simone Mester selv forklare hva hun jobber med i denne videoen på halvannet minutt (på engelsk).Se også Mesters presentasjon på Oslo Life Science-konferansen 2018

Prosjektstatus

  • Prosjektet ble tatt opp i UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway i januar 2018.
  • Videre uttesting og råd fra mentorer skal bidra til at prosjektet fører frem anvendelse.
  • Prosjektet er i pre-klinisk fase hvor det gjennomføres «proof-of-concept»-studier.

Samarbeidspartnere 

  • dr. Jan Terje Andersen, UiO/OUS
  • professor Inger Sandlie, UiO/OUS

Finansiering

UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway, Helse Sør-Øst og UiOs innovasjonsmidler.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 16. nov. 2018 10:01 - Sist endret 20. nov. 2019 07:33