SPARK Norway – et toårig innovasjonsprogram

UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram for helserelatert livsvitenskap. Veiledning fra mentorer, milepælsbasert finansiering og opplæring for å videreutvikle dine ideer. Opptak gjennom årlige utlysninger. 

SPARK Norway ledes av UiO:Livsvitenskap. Representanter fra UiO, Inven2, OUS og klyngene Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network og Norway Health Tech samt Legemiddelindustrien (LMI), ShareLab og Statens legemiddelverk er med i SPARK Norway management-team.