SPARK Norway – et toårig innovasjonsprogram

UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram for helserelatert livsvitenskap. Veiledning fra mentorer, milepælsbasert finansiering og opplæring for å videreutvikle dine ideer. Opptak gjennom årlige utlysninger. Seks nye lag ble tatt opp i januar 2020.

SPARK Norway ledes av UiO:Livsvitenskap. Representanter fra UiO, Inven2, OUS og klyngene Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network og Norway Health Tech samt ShareLab, Legemiddelindustrien (LMI), Aleap, Senter for digitalt liv og Statens legemiddelverk er med i SPARK Norway management-team.