English version of this page

Styret for UiO:Livsvitenskap

Styret i perioden 16. august 2019–

Styret UiO:Livsvitenskap fra august 2019
Tom Hemming Karlsen, Axel Klanderud, Jens Petter Berg, Øyvind Fylling-Jensen, Agnete Fredriksen, Solveig Kristensen, Helge Jordheim og Kari Anne Andersen sammen med direktør Carl Henrik Gørbitz. Pål Kraft var ikke til stede da bildet ble tatt.
 • Styreleder Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima
 • Næringslivsrepresentant Agnete Fredriksen, President & CSO i Vaccibody AS
 • Medlem fra Det medisinske fakultet
  • prodekan Jens Petter Berg
  • vara visedekan Hilde Nebb
 • Medlem fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  • prodekan Solveig Kristensen
  • vara instituttleder Rein Aasland
 • Medlem fra Det humanistiske fakultet
  • professor Helge Jordheim
  • vara prodekan Mathilde Skoie
 • Medlem fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • instituttleder Pål Kraft
  • vara førsteamanuensis Tor Endestad
 • Medlem fra Oslo universitetssykehus
  • professor Tom Hemming Karlsen
  • vara professor Lars Eide
 • Studentrepresentanter
  • Student MedNat Kari Anne Andersen
  • Student HumSam Axel Klanderud 
  • vara Vebjørn Andersson
  • vara Linnea Alexandra Barberini
 • Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte er foreløpig ikke på plass. 

Tidligere styrer

1. januar 2019–15. august 2019

Styreleder: Professor Finn-Eirik Johansen, Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nestleder: Professor Jens Petter Berg, prodekan forskning, Det medisinske fakultet

Styremedlemmer:

1. august 2018–31. desember 2018

Styreleder: Professor Finn-Eirik Johansen, forskningsdekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nestleder: Professor Hilde Nebb, prodekan forskning og innovasjon, Det medisinske fakultet

Styremedlemmer:

1. august 2017–31. juli 2018

Styreleder: Professor Finn-Eirik Johansen, forskningsdekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nestleder: Professor Hilde Nebb, prodekan forskning og innovasjon, Det medisinske fakultet

Styremedlemmer:

1. juni 2015–31. juli 2017

Styreleder: Svein Stølen, prodekan forskning, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til 31. juli 2017

Nestleder: Hilde Nebb, prodekan forskning og innovasjon, Det medisinske fakultet

Styremedlemmer:

 • Knut Fægri, viserektor til 31. juli 2017 (personlig vara: Odd Stokke Gabrielsen, professor)
 • Alexander Jensenius, førsteamanuensis ved det Humanistiske fakultet
 • Eirik Næss-Ulseth, næringslivsrepresentant
 • Per Morten Sandset, Helse Sør-Øst, forsknings- og innovasjonsdirektør i Helse Sør-Øst til 31. juli 2017 og professor ved UiO
 • Julie Sørlie Paus-Knudsen, studentrepresentant (personlig vara: Kristian Tuv)

Se styrets mandat.

Styremedlemmene UiO:Livsvitenskap
UiO:Livsvitenskaps første styre fra 1. juni 2015. Bak fra venstre: Svein Stølen (styreleder), Julie Sørlie Paus-Knudsen (studentrepresentant), Per Morten Sandset (Helse Sør-Øst) og Alexander Jensenius (Det humanistiske fakultet). Framme fra venstre: Hilde Nebb (nestleder), Odd Stokke Gabrielsen (vararepresentant for Fægri), Eirik Næss-Ulseth (næringslivsrepresentant) og Knut Fægri (representant for ledelsen ved UiO). Foto: Norunn K. Torheim.
Publisert 19. mai 2016 17:02 - Sist endret 16. aug. 2019 12:13