English version of this page

Styret for UiO:Livsvitenskap

Styret i perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2023

Styret til UiO:Livsvitenskap
Bak fra venstre: Gerd Nilsen, Arne Klungland, Halfdan Knudsen Lille-Schulstad og Tore Nilssen.
Foran fra venstre: Jens Petter Berg, Mathilde Skoie, Espen Melum og Øyvind Fylling-Jensen. Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte ble oppnevnt etter at bildet ble tatt. Foto: Fartein Rudjord/UiO
 • Styreleder Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima
 • Næringslivsrepresentant Gerd Nilsen, senior prosjektleder i Thermo Fisher Scientific
 • Medlem fra Det medisinske fakultet
  • prodekan Jens Petter Berg
  • vara visedekan Hilde Nebb
 • Medlem fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  • instituttleder Arne Klungland
  • vara instituttleder Kathrine Bjerknes
 • Medlem fra Det humanistiske fakultet
  • prodekan Mathilde Skoie 
  • vara professor Helge Jordheim
 • Medlem fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • prodekan Tore Nilssen
  • vara dekan Anne Julie Semb
 • Medlem fra Oslo universitetssykehus
  • professor Espen Melum
  • vara professor Lars Eide
 • Studentrepresentanter
  • Student MedNat Sara Mediå
  • Student HumSam Halfdan Knudsen Lille-Schulstad
  • vara foreløpig ikke på plass
  • vara Vemund Haugevik Jernsletten 
 • Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte 
  • postdoktor Anette Bringedal Houge (oppnevnt 1. juni 2022)
  • vara PhD-kandidat Inga Solgård Juvkam (oppnevnt 1. juni 2022)

Tidligere styrer

16. august 2019–31. desember 2021

 • Styreleder Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima
 • Næringslivsrepresentant Gerd Nilsen, senior prosjektleder i Thermo Fisher Scientific

Styremedlemmer

 • Jens Petter Berg, prodekan Det medisinske fakultet (vara visedekan Hilde Nebb)
 • Solveig Kristensen, prodekan Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (vara instituttleder Rein Aasland)
 • Helge Jordheim, professor Det humanistiske fakultet (vara prodekan Mathilde Skoie)
 • Anne Julie Semb, dekan Det samfunnsvitenskapelige fakultet (vara førsteamanuensis Tor Endestad)
 • Tom Hemming Karlsen, professor Oslo universitetssykehus (vara professor Lars Eide)
 • Ingvild Garmo Nilsson, studentrepresentant (vara Sara Mediå) til 30.06.2021
 • Vemund Haugevik Jernsletten, studentrepresentant (vara Axel Klanderud) til 30.06.2021
 • Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte kom aldri på plass. 

1. januar 2019–15. august 2019

Styreleder: Professor Finn-Eirik Johansen, Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nestleder: Professor Jens Petter Berg, prodekan forskning, Det medisinske fakultet

Styremedlemmer:

1. august 2018–31. desember 2018

Styreleder: Professor Finn-Eirik Johansen, forskningsdekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nestleder: Professor Hilde Nebb, prodekan forskning og innovasjon, Det medisinske fakultet

Styremedlemmer:

1. august 2017–31. juli 2018

Styreleder: Professor Finn-Eirik Johansen, forskningsdekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nestleder: Professor Hilde Nebb, prodekan forskning og innovasjon, Det medisinske fakultet

Styremedlemmer:

1. juni 2015–31. juli 2017

Styreleder: Svein Stølen, prodekan forskning, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til 31. juli 2017

Nestleder: Hilde Nebb, prodekan forskning og innovasjon, Det medisinske fakultet

Styremedlemmer:

 • Knut Fægri, viserektor til 31. juli 2017 (personlig vara: Odd Stokke Gabrielsen, professor)
 • Alexander Jensenius, førsteamanuensis ved det Humanistiske fakultet
 • Eirik Næss-Ulseth, næringslivsrepresentant
 • Per Morten Sandset, Helse Sør-Øst, forsknings- og innovasjonsdirektør i Helse Sør-Øst til 31. juli 2017 og professor ved UiO
 • Julie Sørlie Paus-Knudsen, studentrepresentant (personlig vara: Kristian Tuv)
Styremedlemmene UiO:Livsvitenskap
UiO:Livsvitenskaps første styre fra 1. juni 2015. Bak fra venstre: Svein Stølen (styreleder), Julie Sørlie Paus-Knudsen (studentrepresentant), Per Morten Sandset (Helse Sør-Øst) og Alexander Jensenius (Det humanistiske fakultet). Framme fra venstre: Hilde Nebb (nestleder), Odd Stokke Gabrielsen (vararepresentant for Fægri), Eirik Næss-Ulseth (næringslivsrepresentant) og Knut Fægri (representant for ledelsen ved UiO). Foto: Norunn K. Torheim.
Publisert 19. mai 2016 17:02 - Sist endret 21. juni 2022 11:04