English version of this page

EU-finansiert forskning ved UiO

Universitetet i Oslo har deltatt i EUs rammeprogrammer for forskning og utvikling siden 1991, og er det norske universitetet med størst EU-portefølje. UiO gjør det særlig godt innen de tematisk frie områdene ERC og Marie Sklodowska-Curie Actions.

UiO har som ambisjon å øke finansieringen også innen de andre pilarene i rammeprogrammet,  for å fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning i hele bredden av Horisont Europa.

Horisont Europa

Horisont Europa er EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, og har ambisjon om å forme Europas fremtid gjennom verdens største og mest ambisiøse forsknings- og innovasjonssatsing. 

Hva betyr Horisont Europa for UiO?

I denne filmen møter UiOs rektor Svein Stølen og prorektor Åse Gornitzka førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum og professor Mats Carlsson i en samtale ledet av senterleder Daniel Naurin, for å diskutere hva Horisont Europa vil bety for UiO.

UiOs resultater i rammeprogrammene

H2020

I det forrige rammeprogrammet Horisont 2020, har UiO mer enn oppfylt ambisjonene for sin deltagelse. Med 268 prosjekter og nær 1,7 milliarder kroner i inntekter i perioden 2014-2020 er vi Norges største aktør i UH-sektoren.

Se oversikt over UiOs prosjekter med finansiering fra rammeprogrammene (English)

ERC

Det europeiske forskningsrådet (ERC) gir finansiering til fremragende forskere med banebrytende ideer. Les mer om UiOs forskere som har mottatt ERC-stipend (English)

UiOs strategi for EU-finansiering

UiO:Horisont er UiOs satsing for å styrke sin posisjon som konkurransedyktig og attraktiv aktør i det europeiske forskningsområdet.

Les mer om UiOs strategi for EU-finansiering (English)

Publisert 18. mai 2017 09:26 - Sist endret 29. sep. 2021 10:31