Tingenes tilsynekomster: Kulturproduksjon, materialitet og estetikk

Kultrans-deltemaet "Kulturproduksjon: estetikk og materalitet" har siden 2010 arbeidet med materialitet og studiet av ting.

Tingenes tilsynekomster: Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus forlag, 2013.

  • Hvordan kommer tingene til syne for oss?
  • Hvilke praksiser, systemer og iscenesettelsesstrategier er det som får tingene til å tale?
  • Og hva taler de om?

Gjennom en samling case-studier undersøkes ulike kulturelle praksiser som har det til felles at de lar "ting" komme til syne og få mening – en mening som ofte gir inntrykk av at den ligger i tingene selv. Men de samme praksisene, strategiene og teknologiene usynliggjør også aspekter ved tingene, eller kan bent frem få dem til å forsvinne. Tingene bringes til taushet.

Kapitlene undersøker museums-, arkiv- og bibliotekpraksiser, så vel som spørsmål om hvordan ting kommer til syne – og skjules – gjennom litteratur og kunst. Spørsmålene om tilsynekomst knyttes både til estetisk opplevelse, til kunnskapsproduksjon og til kollektiv erindring.

 

Tingenes tilsynekomster: Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus forlag, 2013.

Redaktører: Anne Eriksen, Mia Göran og Ragnhild Evang Reinton.

 

Innholdsfortegnelse:

Kapittel 1: Tilsyneskomster: Historie og estetikk. Ragnhild Evang Reinton, Anne Eriksen og Mia Göran

 

Del I: Tingene

Kapittel 2: Slipp tingene fri! Litterære erfaringer av ting. Ragnhild Evang Reinton

Kapittel 3: Virginia Woolf og byens fenomenologi. Tone Selboe

Kapittel 4: Da verden kom til syne som ting. Fra Luhmann til Fontenelle og tilbake. Helge Jordheim

 

Del II: Installasjonene

Kapittel 5: Landskapets tilsynekomst. Brita Brenna

Kapittel 6: Tilsynekomst av fritt land: Den engelske parkens relasjonelle estetikk. Mia Göran

Kapittel 7: Monumentalt og usynlig. Minnesmerkers vei inn og ut av glemselen. Kyrre Kverndokk

Kapittel 8: Om bruken av stein. Kunsten, arkivet og selvet. Eivind Røssaak

 

Del III: Systemene

Kapittel 9: Museet og tingene. Fremvisningog usynliggjøring. Anne Eriksen   

Kapittel 10: Tilsynekomst av sammenfiltrende kategorier. Adam Egede-Nissens fosterhinne. Inger Johanne Lyngø

Kapittel 11: Den franske Robinsoninde – en vandrehistorie. Anne Birgitte Rønning

Publisert 28. okt. 2013 10:38 - Sist endret 28. okt. 2013 10:38