Bøker

Publisert 23. jan. 2013 06:53

Kultrans' deltema "Kulturproduksjon: estetikk og materialitet" har i januar 2013 gitt ut boka Eksemplets makt - om kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Vi planlegger lanseringsseminar i februar - følg med på arrangementsoversikten på forsiden vår.

Publisert 9. okt. 2012 12:20

Helge Jordheim har sammen med Sabine Arnaud fra Texas A&M University redigert en tospråklig antologi om The Body and Its Images in Eighteenth-century Europe på forlaget Honoré Champion.

Publisert 8. okt. 2012 17:29

High vs. Low and Mixed Varieties. Status, Norms and Functions across Time and Languages kom ut på Harrassowitz Verlag i september 2012. Gunvor Mejdell og Lutz Edzard har redigert boka.

Publisert 8. okt. 2012 07:52

Kultrans-stipendiat Hans Erik Næss har sammen med AKAN-forsker Kenneth Dahlgren redigert Tanker om samfunn (Universitetsforlaget, september 2012).

Publisert 25. juni 2012 10:44

Kultrans-stipendiat Hans Erik Næss har sammen med professor Willy Pedersen redigert en samling med noen av de beste tekstene fra den klassiske norske sosiologien (Universitetsforlaget, juni 2012).

Publisert 26. apr. 2012 08:44

Bokutgivelse (26.04.12): Hilde Bondevik og Anne Kveim Lie har redigert antologien Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og samtid som kom ut på Unipub forlag i mars. Boken handler om blod og melk, to kroppsvæsker som er uløselig knyttet til kvinnekroppen. En tverrfaglig gruppe forskere fra medisin, sosiologi, sosialantropologi, historie og idéhistorie skriver om tenkning og praksiser knyttet til blod og melk - til ulike tider og på forskjellige steder i verden.

Publisert 17. okt. 2011 10:20

Ny bok (26.05.11): Politikkens natur – naturens politikk av Kristin Asdal er en bok om norsk etterkrigshistorie, fortalt gjennom oppkomsten av forurensnings-feltet. Den viser hvordan natur- og miljøsak har vært en integrert del av hele etterkrigstiden, men på ganske ulike måter i ulike historiske epoker; fra industrisak på 1960-tallet til 1990-tallets økonomisak. Boken er også en analyse av forholdet mellom vitenskap og politikk og et av få bidrag som viser hvordan vitenskap i praksis bidrar til å forme politiske saker. Asdal har fått Universitetsforlagets faglitterære pris for boka.

Publisert 17. okt. 2011 09:59

Ny bok (17.10.11): Helge Jordheim og Erling Sandmo er ute med en ny bok i serien "Begreper i historien". Boka som bærer tittelen Verden,inneholder et essay med samme navn av den tyske filosofen Hermann Braun. I den andre halvdelen av boka søker Jordheim og Sandmo å fornye Brauns artikkel gjnnom teksten "Hva verden var: en forfallshistorie".

Publisert 20. sep. 2011 17:58

Ny bok (01.06.11): Cecilia Bailliet og Katja Franko Aas er redaktører av  antologien Cosmopolitan Justice and its Discontents (Routledge). Boken er frukten av den tverrfaglige konferansen ved samme navn som de arrangerte i oktober 2009 mens de ledet Kultrans' deltema Transnasjonale prosesser, legitimitet og verdier. Velkommen til lanseringsseminar for boken.

Publisert 10. aug. 2011 12:10

Ny bok (16.08.11). Hans Erik Næss, stipendiat ved Kultrans, gir ut Planet Norge. Boken kommer på forlaget Aschehougs høstlansering 16. august. - Ved det første tiårsskiftet i det 21. århundre er det norske samfunn ikke hva det en gang var, men det er uklart hva det er blitt. Tanken bak Planet Norge er å bidra til en oppdatert forståelse av dagens norske samfunn ved å inspirere til nye måter å tenke på.

Publisert 30. mars 2011 07:12

Ny bok (06.04.11): Culcom fikk Universitetet i Oslos formidlingspris i 2010, og det har åpnet for en ny bokutgivelse og en konferanse. Thomas Hylland Eriksen og Hans Erik Næss er redaktører for boken Kulturell kompleksitet i det nye Norge: en samling med høydepunkter fra forskningen de 40 masterstudentene i Culcom utførte i perioden 2005-2009. Boken lanseres på en konferanse i Litteraturhuset onsdag 6. april.

 

Publisert 1. okt. 2010 12:15

Ny publikasjon (01.10.10): Forskerne i det tverrfaglige prosjektet "Eksemplets makt" gir i denne utgaven av Tidsskrift for kulturforskning en fremstilling av eksempelbruk i tekster fra 1500- til 1800-tallet. De viser hvordan eksempler er blitt brukt didaktisk, til å formidle lærdom av moralsk eller oppdragende art.

Publisert 10. sep. 2010 14:52

Ny bok (10.09.10): Hvorfor er det sosiale såpass viktig for mennesket? Dette er grunnspørsmålet Kultrans-stipendiat Hans Erik Næss stiller i den nye boken Små nøkler – store dører. Invitasjon til sosiologi. Gjennom å binde sammen alvorlige svar og humoristiske eksempler fra hovedsakelig sosiologi, men også økonomi, biologi, statsvitenskap og antropologi, forsøker han å skape en forståelse av det komplekse forholdet mellom individ og samfunn.

Publisert 15. jan. 2010 11:09

Ny bok (2009): Anne Eriksen og Jón Viðar Sigurðsson har redigert boken Negotiating Pasts in the Nordic Countries - Interdisciplinary Studies in History and Memory. Blant bidragyterne finner vi Brita Brenna, Helge Jordheim, Kyrre Kverndokk, Anne Birgitte Rønning og Erling Sandmo, alle tilknyttet KULTRANS.