English version of this page

Andre tverrfaglige satsinger ved UiO

Forskningssamarbeid på tvers, høy faglig kvalitet og aktivitet bidrar med nye perspektiver til den globale kunnskapsutviklingen.

Nordområdene

Ved UiO forskes det på nordområdene innenfor en rekke fagområder som jus, flere naturvitenskapelige fag, humaniora og samfunnsfag.

 

Global governance

UiOs tverrfaglige satsning på kunnskap som kan fremme globalt samarbeid om fremtidens utfordringer innen blant annet helse, miljø, menneskerettigheter, fattigdom, klima, og sikkerhetstrusler.