Verden - ny bok i serien "Begreper i historien"

Ny bok (17.10.11): Helge Jordheim og Erling Sandmo er ute med en ny bok i serien "Begreper i historien". Boka som bærer tittelen Verden,inneholder et essay med samme navn av den tyske filosofen Hermann Braun. I den andre halvdelen av boka søker Jordheim og Sandmo å fornye Brauns artikkel gjnnom teksten "Hva verden var: en forfallshistorie".

Braun / Jordheim / Sandmo: Verden (2001).

Den andre utgivelsen i Unipubs serie "Begreper i historien", redigert av Helge Jordheim, tar for seg historien om verden som begrep og forestilling fra antikken til i dag. Boka inneholder en oversettelse av en klassisk begrepshistorisk artikkel, skrevet av filosofen Hermann Braun og publisert første gang i flerbindsverket Geschichtliche Grundbegriffe i 1992: "Verden". 
 
Den andre teksten, "Hva verden var: en forfallshistorie", er en nyskrevet artikkel av germanisten Helge Jordheim og historikeren Erling Sandmo som søker å oppdatere og utvide Brauns artikkel, både teoretisk og empirisk. Ikke minst avdekker Jordheim og Sandmo et kritisk potensial i verdensbegrepet. Straks vi sier eller skriver ”verden”, bestreber vi oss på å selv oss selv utenfra. Denne bestrebelsen - på å gjøre oss selv til objekt for kunnskap - er verdt det forsvaret denne lille boken presenterer.
 
Hermann Braun er professor emeritus i filosofi ved Kirchliche Hochschule Wuppertal / Bethel. Helge Jordheim er germanist og faglig leder for Kultrans. Erling Sandmo er professor i historie, IAKH, UiO.
 
Les mer om boken i Morgenbladets anmeldelse 14. oktober 2011: "Et mangfold av verdener" av Sigurd Tenningen.
 
 
Publisert 17. okt. 2011 09:59 - Sist endret 8. jan. 2014 10:40