Snakk Om: Hvordan skrive frem en god meritteringssøknad?

15.mars er fristen for å søke om å bli en av UiOs meritterte undervisere. I dette seminaret får du innsikt i hvordan du kan tenke rundt egen søknad og få gode råd og tips til å tenke utvikling av egen undervisning. Tematikken er aktuell for andre enn UiO-undervisere også.

Bildet kan inneholde: produkt, rektangel, skrift, logo, grafikk.

Dette arrangementet fokuserer primært på Universitetet i Oslo sin prosess rundt merittering av undervisere, men det er åpent for alle som er opptatt av tematikken og kan være nyttig for undervisere ved andre UH-institusjoner som har sine egne meritteringsordninger.


Meritteringsordningen har som mål å fremme utdanningskvaliteten ved UiO. Status som Merittert underviser tildeles på bakgrunn av søknad og en påfølgende vurdering foretatt av en bedømmelseskomité. Søkeren skal i søknaden og vedleggene beskrive, analysere, diskutere og dokumentere et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet inn mot fire kriterieområder forankret i prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning (SoTL-kriteriene). Du kan lese mer om ordningen her: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/undervisning/merittering.html

I dette seminaret vil vi fortsette samtalen fra Snakk Om: Teaching Portfolio om hvordan bli en merittert underviser. Denne gangen har vi med oss de meritterte underviserne Kristin Vasbø og Birgitte Lerheim som skal snakke om hvordan de arbeidet med egne søknader, og hvordan de tenker at meritteringsstatusen kan brukes fremover til utviklingsarbeid - både lokalt og ved UiO mer generelt.

Seminaret ledes av Bjørn Stensaker, leder av LINK - Senter for Læring og Utdanning.

Det vil bli mulighet for å stille spørsmål og ta del i samtalen etter presentasjonene.

Publisert 5. jan. 2021 14:18 - Sist endret 30. apr. 2021 14:29