Dette kan LINK hjelpe deg med!

Har du lyst til å komme i kontakt med oss, send oss en epost eller kom innom for en prat.

 

Ta kontakt for å vite mer om læring og undervisning

Les om hvordan LINK jobber med fysiske og digitale former for læring og undervisning: aktiv læring, læringsomgivelser, vurdering og tilbakemelding og nettbasert undervisning.

Ta kontakt for å vite mer om digitalisering

Hvordan jobber LINK med digitalisering på UiO? Hva kan LINK hjelpe meg med i møte med teknologi og pedagogikk?

Ta kontakt for å vite mer om produksjon av video og medieinnhold

Hva slags medieinnhold produseres på LINK? Hvordan kan jeg få hjelp til å få realisert mine ideer?

Ta kontakt for å vite mer om forsknings og utviklingsprosjekter

Hvilken hjelp kan jeg eller mitt fagmiljø få av LINK til prosjekter vi ønsker å få realisert?