LINKS tjenester

LINK tilbyr et bredt spekter av tjenester, og hovedformålet bak alt vi gjør er å øke studiekvaliteten ved Universitetet i Oslo

Dersom du har spørsmål eller har lyst til å komme i kontakt med oss, send oss en epost eller kom innom for en prat.

Ta kontakt

 

Aktiv læring

Hvordan kan vi legge om undervisningen til å bli mer aktiv? Hvilke metoder brukes for å skape mer studentaktive læringsformer?

Læringsdesign

Hvilke designgrep kan jeg ta i Canvas for at studentene skal lære mer? Kan jeg produsere mine egne læringsressurser som hjelper studentenes læring?

Vurdering og tilbakemelding

Hva er forskjellen på formativ og summativ vurdering? Hvordan kan vi utvikle en sammenheng mellom undervisning og vurdering?

Nettbasert undervisning

MOOCs, globale nettkurs, åpne nettkurs - hva er forskjellen? Hvordan kan jeg nå ut til flere enn mine campusstudenter?

Læringsomgivelser

Hvordan jobber LINK med fysiske og digitale læringsomgivelser? Har disse omgivelsene noe å si for hvor mye eller hvordan studenter lærer?

Produksjon av video og medieinnhold

Hva slags medieinnhold produseres på LINK? Hvordan kan jeg få hjelp til å få realisert mine ideer?

Digitalisering

Hvordan jobber LINK med digitalisering på UiO? Hva kan LINK hjelpe meg med i møte med teknologi og pedagogikk?

Prosjektstøtte

Hvilken hjelp kan jeg eller mitt fagmiljø få av LINK til prosjekter vi ønsker å få realisert?