English version of this page

Det universitetspedagogiske programmet

I det universitetspedagogiske utdanningsprogrammet ved UiO jobber vi aktivt med grunnleggende spørsmål om hva som kjennetegner god utdanning og god undervisning på dette nivået. Programmet bygger på pedagogisk og fagdidaktisk forskning og drar veksler på den rike fagkompetanse som deltakere bringer med seg inn i utdanningen. 

Programmet er utarbeidet i samsvar med UiOs regelverk og krav for universitetspedagogisk basiskompetanse

Programmets struktur

Det universitetspedagogiske utdanningsprogrammet består av basiskurs med et omfang på til sammen 200 timer. Programmet er inndelt i

 • en felles introduksjonsdel på 120 timer (norsk eller engelsk)
 • valgfrie modul(er) - 1 modul på 30 timer eller 2 moduler på 15 timer - kurskalender
 • deltakelse i Universitetspedagogisk utviklingsarbeid  50 timer 
 • fakultetsbaserte kurs på mellom 30 og 15 timer avhengig av opplegg (uttelling vurderes individuelt og vil være i tillegg til eller i stedet for valgfri/e modul/er)

Programmets formål

Etter å ha gjennomført universitetspedagogisk utdanning skal du være bedre i stand til å:

 • Beskrive, begrunne, drøfte og samtale om egen utdanningspraksis i lys av teori og forskning på læring og undervisning
 • Videreutvikle ditt undervisningsrepertoar
 • Engasjere studentene i varierte læringsaktiviteter
 • Skape og videreutvikle gode læringsmiljøer
 • Bidra i utvikling av gode studieprogram
 • Bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved egen institusjon
 • Drive kunnskapsbasert utvikling av egen undervisnings- og veiledningspraksis
 • Opprettholde et aktivt engasjement for læring og undervisning

Programmets struktur

Felles introduksjonsdel

Fellesdelen skal

 • bidra til å utvikle din forståelse og mestring av ulike pedagogiske oppgaver i høyere utdanning
 • stimulere til en helhetlig forståelse av undervisning og studenters læring
 • legge et grunnlag for kontinuerlig videreutvikling av egen undervisningspraksis

Du skal i løpet av fellesdelen gjennomføre et selvstendig skriftlig utviklingsarbeid knyttet til egendefinerte problemstillinger innen undervisning og læring, og delta i en kollegaveiledningsprosess der man observerer hverandres undervisning etterfulgt av strukturert veiledning. Mer informasjon om fellesdelen finner du på modulsiden. 

Valgfrie moduler

De valgfrie modulene (30 timer) gir deg mulighet til å fordype deg i utvalgte temaer som

 • vurdering og eksamen 
 • forskningsveiledning 
 • bruk av mikroskriving i undervisningen
 • kritisk kildehåndtering

For å ta valgfrie moduler må du ha påbegynt fellesdelen. Det valgfrie kurstilbudet varierer noe fra semester til semester. Oversikt over hele kurstilbudet og neste semesters kurs finner du i kurskalenderen

Universitetspedagogisk utviklingsarbeid

Universitetspedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet (50 timer) gir deg mulighet til å engasjere deg i organisert utviklingsarbeid knyttet til utdanning eller veiledning ved egen enhet. Kurset gjennomføres i tett samarbeid med fakultetene ved UiO.

I alle kurs legges det opp til at du skal delta aktivt og at din egen undervisningssituasjon skal være utgangspunkt for diskusjon og refleksjon. Mer informasjon finner du på modulsiden

Fakultetsbaserte kurs

Av og til arrangerer fakultetene moduler over spesifikke temaer i samarbeid med LINK. Disse kan inngå i basiskompetansen etter en individuell vurdering og vil telle i tillegg til eller i stedet for valgfri/e modul/er. Sjekk med ditt fakultet om dette er mulig.

 

Alt av praktisk informasjon

Slik melder du deg på!

Her finner du også praktisk informasjon om kurspåmelding, kostnader, kursbevis og søknadsfrist.

Ofte stilte spørsmål

Se om du finner svar i vår oversikt over ofte stilte spørsmål

Kontakt oss

Vi er her for å bistå deg med det du måtte trenge av hjelp. Følg vår kontaktveileder for ditt formål