English version of this page

Universitetspedagogisk utdanning

LINK tilbyr kurs i universitetspedagogikk for faste og midlertidig vitenskapelige ansatte.

Universitetspedagogisk utdanning gis som

  • Kurs for alle tilsatte i vitenskapelige stillinger, men er - ifølge tilsettingsvilkårene - obligatorisk for dem som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk utdanning ved tilsetting i fast vitenskapelig stilling.
    Administrativt og andre ansatte kan også delta i programmet ved kapasitet
  • skal gjennomføres i løpet av 2 semestre.
  • starter vår og høst
  • holdes på norsk og engelsk
  • er gratis for ansatte ved Universitetet i Oslo

Kravet for å få godskrevet et kurs i universitetspedagogikk, er at man har fulgt minimum 80 % av undervisningen og at alle arbeidskrav er godkjent.

Se kurskalenderen

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Midlertidig vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Oslo bes konsultere eget fakultet om hvilke retningslinjer som gjelder ved din enhet for deltakelse i den universitetspedagogiske basisutdanningen. De som gjennomfører basisutdanningen får et kurstilbud tilsvarende det som tilbys faste vitenskapelige ansatte.

Ansatte i bistilling

Kravet til vitenskapelige ansatte i bistilling (II-stilling) er at man minst har gjennomført universitetspedagogisk utdanning tilsvarende 75 timer.For detaljer – se kursorganisering og innhold.

LINK er også i ferd med å bygge opp et videreutdanningstilbud for de som har gjennomgått basisutdanningen. Informasjon om dette kurstilbudet vil bli tilgjengelig via nettsidene etter hvert. 

Fritak

Du kan få fritak dersom du kan dokumentere universitetspedagogisk utdanning ved tilsettingen. Se reglene for vurdering og vektlegging av universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette avgjøres i forbindelse med ansettelsen.


Kontakt med oss på e-post: kurs@link.uio.no
Ta kontakt med administrativ koordinator