English version of this page

Det universitetspedagogiske programmet

Programmets struktur

Det universitetspedagogiske utdanningsprogrammet består av basiskurs med et omfang på til sammen 200 timer. Programmet er inndelt i

 • en felles introduksjonsdel på 120 timer (norsk eller engelsk)
 • valgfrie modul(er) (1 modul på 30 timer eller 2 moduler på 15 timer) - kurskalender
 • deltakelse i pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet (50 timer) 

Felles introduksjonsdel 

Den felles introduksjonsdelen ("fellesdelen") skal bidra til å utvikle kursdeltakernes forståelse og mestring av ulike pedagogiske oppgaver i høyere utdanning, stimulere til en helhetlig forståelse av undervisning og studenters læring, og legge et grunnlag for kontinuerlig videreutvikling av egen undervisningspraksis. Deltakerne skal i løpet av introduksjonsdelen gjennomføre et selvstendig skriftlig utviklingsarbeid knyttet til egendefinerte problemstillinger innen undervisning og læring, og delta i en kollegaveiledningsprosess der man observerer hverandres undervisning etterfulgt av strukturert veiledning. 

Valgfrie moduler

De valgfrie modulene (30 timer) gir deltakerne mulighet til å fordype seg i utvalgte temaer som vurdering og eksamen, forskningsveiledning, bruk av mikroskriving i undervisningen eller kritisk kildehåndtering. Det valgfrie kurstilbudet varierer noe fra semester til semester. Oversikt over neste semesters kurs finner du i kurskalenderen. Oversikt over hele kurstilbudet finner du her. For å ta valgfrie moduler på du ha påbegynt fellesdelen. 

Pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet

Pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet (50 timer) gir deltakerne mulighet til å engasjere seg i organisert utviklingsarbeid knyttet til utdanning eller veiledning ved egen enhet. Kurset gjennomføres i tett samarbeid med fakultetene ved UiO. Mer informasjon finner du på modulsiden

I alle kurs legges det opp til at deltakerne skal delta aktivt og at deltakernes egen undervisningssituasjon skal være utgangspunkt for diskusjon og refleksjon. 

Programmets formål

Etter å ha gjennomført universitetspedagogisk utdanning skal kursdeltakerne være bedre i stand til å:

 • Beskrive, begrunne, drøfte og samtale om egen utdanningspraksis i lys av teori og forskning på læring og undervisning
 • Videreutvikle sitt undervisningsrepertoar
 • Engasjere studentene i varierte læringsaktiviteter
 • Skape og videreutvikle gode læringsmiljøer
 • Bidra i utvikling av gode studieprogram
 • Bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved egen institusjon
 • Drive kunnskapsbasert utvikling av egen undervisnings- og veiledningspraksis
 • Opprettholde et aktivt engasjement for læring og undervisning