Om LINK

LINK er Universitetet i Oslos senter for læring og utdanning. Senteret skal stimulere til en mangfoldig utvikling av undervisnings- og læringsprosesser gjennom å:

  • Tilby universitetspedagogisk utdanning
  • Bistå med veiledning, opplæring og nyskapning innen digitalisering av undervisning og læring
  • Ha tett dialog med fakultetene og støtte fakultetenes eget utviklingsarbeid
  • Koordinere, gjennomføre og evaluere utviklingsprosjekter rettet mot studentenes læring og læringsmiljø
  • Formidle og synliggjøre forskning på høyere utdanning, undervisning og læring
  • Være en møteplass for diskusjoner om utdanningskvalitet, og bidra til å spre god praksis og skape nettverk for læring på tvers av fag- og organisasjonsgrenser ved UiO
  • Være en pådriver og bidragsyter i analyser av UiOs arbeid med kvalitet, og i utvikling og realisering av strategiske satsinger   

LINK ble opprettet av styret ved Universitetet i Oslo juni 2017, og er en sammenslåing av tre ulike enheter ved Universitetet i Oslo: Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP), Digitale Medier i Læring (DML) og Forsknings- og formidlingsstøtteenheten ved UV fakultetet (FFS). Det utdanningsvitenskapelige fakultet er vertsfakultet for LINK.

Senteret har et eget styre, med prorektor ved Universitetet i Oslo som styreleder.

Publisert 21. feb. 2018 17:27 - Sist endret 12. juni 2018 09:50