Om LINK

LINK skal bidra til å nå UiOs ambisjoner for utdanning, læringsmiljø og kunnskap i bruk. Senteret har et særlig ansvar for å sikre god kunnskapsdeling og benytte forsknings-, innovasjons- og utviklingsaktiviteter for å nå UiOs strategiske mål.

Senteret skal stimulere til en mangfoldig utvikling av undervisnings- og læringsprosesser gjennom å

  • Tilby universitetspedagogisk utdanning
  • Tilby tjenester, kurs og rådgivning i anvendelse av teknologi og digitale medier i undervisning, læring og vurdering
  • Tilby konsultasjon til UiOs ulike fakulteter og enheter
  • Utføre, evaluere og bistå i koordinering av utviklingsprosjekter rettet mot studentenes læringsmiljø, grunnleggende akademiske ferdigheter og læringsutbytte
  • Synliggjøre og koordinere informasjon om pågående aktiviteter relevant for universitetspedagogisk kompetanseutvikling, utdanningskvalitetsarbeid, undervisning og læring
  • Være en pådriver og bidragsyter i UiOs strategiske kvalitetsarbeid og i realisering av felles satsninger rettet mot utdanning

LINK ble opprettet av styret ved Universitetet i Oslo juni 2017, og er en sammenslåing av tre ulike enheter ved Universitetet i Oslo: Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP), Digitale Medier i Læring (DML) og Forsknings- og formidlingsstøtteenheten ved UV fakultetet (FFS). Det utdanningsvitenskapelige fakultet er vertsfakultet for LINK.

Publisert 21. feb. 2018 17:27 - Sist endret 1. juni 2022 14:39