Hva skjer på LINK?

Kurs i universitetspedagogikk

LINK tilbyr kurs i universitetspedagogikk for faste og midlertidig vitenskapelige ansatte.

Samlinger for fast vitenskapelige ansatte

Samlinger for midlertidig ansatte

Arrangement

Ingen kommende arrangementer