Hva skjer på LINK?

Kurs i universitetspedagogikk

LINK tilbyr kurs i universitetspedagogikk for faste og midlertidig vitenskapelige ansatte.

Samlinger for fast vitenskapelige ansatte

Samlinger for midlertidig ansatte

Arrangement

19 sep.
09:30, GSH: LINKEN

LINK inviterer alle som planlegger å søke på DIKUs prosjektmidler høsten 2019 til Prosjektklekkeri! 

Du kan søke støtte til utforsking og utvikling av pedagogisk praksis gjennom digitale eller nettstøttede former for undervisning og læring.

Påmelding til arrangementet

19 sep.
13:00, Helga Engs Hus PC-rom 241

Kom og jobb med dine emner i Canvas! For undervisere og studiekonsulenter.

08 okt.
12:30, GSH - LINKEN

Formativ vurdering er den løpende vurderingen som skjer i undervisningen mellom underviser og den enkelte student. Målet er å støtte læringen og få studenten til å se hvor han eller hun står i læringsprosessen. I seminaret vil vi vise hvordan  studentresponssystemet Mentimeter kan understøtte dette.  

10 okt.
09:00, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups Hus, Blindern

Hvordan «flipped classroom» ikke blir en flopp: Design av aktive læringsprosesser