Hvordan skrive frem en god meritteringssøknad?

15.mars er fristen for å søke om å bli en av UiOs meritterte undervisere. I dette seminaret får du innsikt i hvordan du kan tenke rundt egen søknad og få gode råd og tips til å tenke utvikling av egen undervisning. Tematikken er aktuell for andre enn UiO-undervisere også. 

Bildet kan inneholde: fottøy, ledd, hånd, sko, datamaskin.

Forberedelse

Før seminaret anbefaler vi alle å se på videoutdrag fra fjorårets webinar der to meritterte undervisere fra henholdsvis et profesjonsfag (videoutdrag fra UV) og et disiplinfag (videoutdrag fra TF) presenterer sine erfaringer med egen søknadsprosess.

Andre nyttige ressurser

Meld deg på!

Program

Velkommen og introduksjon v/Tone Dyrdal Solbrekke, leder av LINK

Intensjon og formål med meritteringsordningen ved UiO v/Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning

Meritteringsordningen i praksis v/Aud Tønnesen, leder av meritteringsutvalget og bedømmelseskomiteen

SoTL-kriterier og råd om hvordan disse kan skrives frem i en pedagogisk undervisningsfilosofi (Teaching Statement) v/Molly Sutphen, faglig leder av den universitetspedagogiske utdanningsporteføljen i LINK

Intensjon, organisering og oppgaver for Pedagogisk Akademi v/ leder Arnt Maasø 

Erfaringer med søknadsskriving v/Tone Fredsvik Gregers, merittert underviser ved MatNat

Videre prosedyre for søknad og behandling av søknadene v/Kristin Fossum Stene Seksjonsleder - Seksjon for studiekvalitet

Spørsmål og svar om søknadsprosessen 

Avrunding v/Tone Dyrdal Solbrekke

Publisert 21. jan. 2022 18:47 - Sist endret 22. apr. 2022 16:15