Ester Fremstad

Bilde av Ester Fremstad
Telefon +47 22857305
Mobiltelefon +47 41414620 41 41 46 20
Rom 4. etg.
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Sverdrupshus
Postadresse Postboks 1144 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Universitetspedagogikk (academic development)
 • Utdanning for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling
 • Arbeidsrelevans
 • Studentmedvirkning
 • Læringsassistenter

Bakgrunn

1. lektor universitetspedagogikk, Institutt for pedagogikk, UiO

PhD i utdanningsvitenskap, Universitetet i Oslo

Universitetslektor: Faglig enhet for Universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo

Studieadministrativ erfaring fra institutt og sentraladministrasjon

Cand.Ed. - Profesjonsutdanning i Pedagogikk med spesialisering i ledelse, organisasjonsteori og didaktikk. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

Emneord: Universitetspedagogikk, Høyere utdanning, Samfunnsansvar

Publikasjoner

 • Fremstad, Ester (2021). The (Trans)Formative Power of Purpose and Projectivity. Journal of Praxis in Higher Education (JPHE). doi: 10.47989/kpdc101. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ewins, Kristin; Fremstad, Ester; Fossland, Trine & Sandvoll, Ragnhild (2020). Deliberative leadership: Moving beyond dialogue. I Solbrekke, Tone Dyrdal & Sugrue, Ciaran (Red.), Leading Higher Education As and For Public Good Rekindling Education as Praxis, . Routledge. ISSN 978-0-367-20512-6. s. 107–124. doi: 10.4324/9780429261947.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Fremstad, Ester (2020). Deliberative communication as pedagogical leadership: Promoting public good? I Solbrekke, Tone Dyrdal & Sugrue, Ciaran (Red.), Leading Higher Education As and For Public Good Rekindling Education as Praxis, . Routledge. ISSN 978-0-367-20512-6. s. 124–141.
 • Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar; Fremstad, Ester & Damsa, Crina I. (2019). Student engagement by employing student peer reviews with criteria-based assessment. IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON. ISSN 2165-9559. April-2019, s. 1152–1157. doi: 10.1109/EDUCON.2019.8725174. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fremstad, Ester; Bergh, Andreas; Solbrekke, Tone Dyrdal & Fossland, Trine (2019). Deliberative academic development: the potential and challenge of agency. International Journal for Academic Development. ISSN 1360-144X. doi: 10.1080/1360144X.2019.1631169. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar; Gjessing, Stein; Fremstad, Ester & Damsa, Crina I. (2019). A Case-Study of Automated Feedback Assessment. IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON. ISSN 2165-9559. April-2019, s. 1190–1197. doi: 10.1109/EDUCON.2019.8725249. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar; Langmyhr, Dag; Fremstad, Ester & Damsa, Crina I. (2018). Studentaktivisering gjennom bruk av hverandrevurdering for førstesemesters studenter i Canvas LMS: en forsøksstudie. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning. ISSN 1892-0713. 1(1). Fulltekst i vitenarkiv
 • Mirmotahari, Omid; Hiorth, Kristian Andreas; Gjessing, Stein; Fremstad, Ester & Damsa, Crina I. (2018). En eksempel-studie av automatisk tilbakemelding for programmeringsfag i høyere utdanning. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning. ISSN 1892-0713. 1(1). Fulltekst i vitenarkiv
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Fremstad, Ester (2018). Universitets- og høgskolepedagogers profesjonelle ansvar. UNIPED. ISSN 1500-4538. 41(3), s. 229–245. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-03-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Beck, Eevi Elisabeth; Solbrekke, Tone Dyrdal; Sutphen, Molly & Fremstad, Ester (2015). When mere knowledge is not enough: The potential of bildung as self-determination, co-determination and solidarity. Higher Education Research and Development. ISSN 0729-4360. 34(3), s. 445–457. doi: 10.1080/07294360.2014.973373.
 • Fremstad, Ester (2011). Hvordan danne gjennom høyere utdanning? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 28(2), s. 195–199.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Fremstad, Ester (2018). Universitets- og høyskolepedagogers profesjonelle ansvar.
 • Fremstad, Ester; Damsa, Crina I. & Mirmotahari, Omid (2018). Promoting active learning through developing and using a digital tool for assessment.
 • Fremstad, Ester; Bergh, Andreas & Fossland, Trine (2017). Development toward what? The aims and values guiding academic developers practice.
 • Fremstad, Ester; Solbrekke, Tone Dyrdal & Supthen, Molly (2016). Understanding different conceptions of- and approaches to- academic development. Developing a framework of analysis through a cross-case analysis .
 • Fremstad, Ester; Solbrekke, Tone Dyrdal & Supthen, Molly (2016). Aims and practices of academic development: Conceptions and experiences of academic developers within two research intensive universities.
 • Gjerpe, Kristin; Jordheim, Helge; Fremstad, Ester & Haarberg, Jon (2012). Dannelse under oppussing. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 18(4), s. 6–15.
 • Fremstad, Ester; Solbrekke, Tone Dyrdal; Beck, Eevi E. & Sutphen, Molly (2011). Formative Challenges in Professional Education: Learning from Bildung and Liberal Educaton.
 • Fremstad, Ester (2010). Hvordan kan danning realiseres i høyere utdanning?
 • Langford, Malcolm; Fremstad, Ester; Slåttå, Kristin Steen; Westbye, Hilde; Larsen, Johanne Maria Rohde & Wulff, Sophia Susanne Traub (2020). Hjemmeeksamen i koronatiden: Evaluering av de første eksamenene. CELL: Centre on Experiential Legal Learning.
 • de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester & Stensaker, Bjørn [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fremstad, Ester; Enqvist-Jensen, Cecilie & de Lange, Thomas (2014). Prosjektrapport for prosjektet‘Universitetspedagogisk tilbud for stipendiater, post.doc. og seminargruppeledere ved UiO’. Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2021 11:56 - Sist endret 7. okt. 2022 10:41

Prosjekter