Det dramaturgiske aspekt

Praktisk informasjon

Språk, opptakskrav, søknadsfrist og omfang

 • Norsk
 • Søknadsfristen er 03.10.2022 for opptak til høst 2022
 • Fellesdelen må være påbegynt og helst gjennomført før du tar kurset
 • 15 timer fordelt på en fellessamling og en dag i liten gruppe. For å få kurset godkjent må du ha fulgt minimum 80 % av undervisningen og ha fullført oppgavene som skal gjennomføres utenfor samlingene

Samlingsdatoer høst 2022

 • Kursdager: En fellessamling og en dag i liten gruppe
 • Arbeid utenfor samlingene: Å forberede det du ønsker å presentere i gruppen

OBS: Kurset består av to deler: fellessamlingen og et av videoverkstedene. Hvilket av videoverkstedene det blir, avtales første dagen på fellessamlingen.

 1. Fellessamling 24. oktober 2022 12:1515:30 i LINKEN Georg Sverdrups hus
 2. 26.oktober 2022 11:0015:00 LINKEN Georg Sverdrups hus
 3. 27.oktober 2022 11:0015:00 LINKEN Georg Sverdrups hus
 4. 31.oktober 2022 11:0015:00   LINKEN Georg Sverdrups hus
 5. 02.november 2022 11:0015:00 LINKEN Georg Sverdrups hus
 6. 04.november 2022 11:0015:00 LINKEN Georg Sverdrups hus

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.
 

 Logg på Canvas 

Hvorfor dette kurset?

Gode forelesninger handler blant annet om å formidle et faglig innhold på en strukturert og levende måte. Dette er med på å skape et godt læringsmiljø som igjen er med på å heve kunnskapsnivået hos studentene. Derfor er det viktig å ha fokus på hvordan man kan bli bevisst på formidling i forelesningen, i seminarer og på konferanser.

På dette kurset vil vi arbeide med

 • Hvordan en forelesningen el lign kan bygges opp dramaturgisk
 • Hvordan utvikle en personlig stil I din formidling
 • Bevisstgjøre hvordan du kan nå deltagerne fra starten av

Organisering

På fellessamlingen møter alle deltakerne til en introduksjon. Hovedtanken med denne dagen er å bevisstgjøre deg slik at du kan utvikle din personlige stil som foreleser og tilpasse det til forskjellige situasjoner.              

Små grupper: 
Her fokuseres det på den enkelte deltager gjennom at alle holder en «mini- forelesning». Den danner grunnlag for at hver enkelt kan få tilbakemelding og ha mulighet til å prøve ut og bevisstgjøre hva som gjør den enkelte til en god formidler. Vi bruker litt video som slettes etterpå. Deltagerne blir delt i grupper på circa 4 personer.

Påmelding

Høsten 2022

Søknadsfrist: 03.10.2022

Meld deg på kurset!