Designmanual for Universitetet i Oslo

På samme lag og i samme drakt

Behovet for å være synlig er større enn noen gang. I vår designmanual er tilhørlighet og gjenkjennelighet prioritert. Navnet innledes med forkortelsen UiO. Det betyr at UiO gjenkjennes som overbyggende avsender.

Den enkelte enhet vil fremstå som en del av et stort universitet samtidig som de selv også er hovedavsender. Dette er med på å bygge merkevaren UiO. En god grafisk profil består av visuelle elementer som samlet sier noe om hva og hvem vi er. Det er viktig å etterstrebe at retningslinjene for visuell kommunikasjon overholdes.

Designen skal bidra til å løfte UiO, til å posisjonere UiO som et moderne universitet med solide røtter i den norske kunnskapshistorien. Med en samlet visuell profil sørger vi for å styrke merkevaren UiO.

 

Publisert 21. sep. 2010 11:08 - Sist endret 20. juni 2014 08:43