English version of this page

Master og bacheloroppgaver, doktorgrader og kompendier

Grafisk senter på Universitetet i Oslo trykker kompendier, doktorgradavhandlinger og bachelor- og masteroppgaver. Her er grid og eksempler på hvordan disse skal se ut.

Bachelor- og masteroppgaver

Det er utviklet faste maler for forsidene for bachelor- og masteroppgaver. Studenten setter selv opp forsiden i en fast nedlastbar word-mal (gå til lenker for nedlasting). Oppgavene er satt opp i de ulike profilfargene, slik at studenten selv kan velge farge.

Grid for forside

Eksempler på grids for forside, én for bachelor- og én for masteroppgave

Eksempler

Tre maler for Bachelor-forside: grønn og rød i front, med blå variant bak den røde

Nedlastbare forsidemaler for bacheloroppgaver

Nedlastbare forsidemaler for masteroppgaver

Merk: Vi anbefaler å legge inn forsiden som et eget dokument når du leverer oppgaven til trykking.

Doktorgradsavhandlinger

Det er utviklet et fast oppsett for doktorgradsavhandlinger. Avhandlingene settes opp hos Grafisk senter. Hvert år velges det et fast bilde og en profilfarge som brukes på alle årets avhandlinger. Bilde som velges skal være abstrakt, slik at det kan passe til hele bredden av universitetets fagområder. Bildet bør gi assosiasjoner til utvikling, bevegelse eller innsikt. Det skal ikke lages alternative oppsett.

Grid for doktorgradsavhandlinger

Grid for doktorgradsavhandling som viser oppsett av forside og bakside i grått og hvitt

Eksempler

Eksempel på omslag for doktorgradsavhandling med forside og bakside

To eksempelforsider for doktorgradsavhandlinger i henholdsvis grønn og oransj

Eksempler på bilde- og fargebruk på doktorgradsavhandlingene.

Kompendier

Det er utviklet faste maler for kompendieforsider, og tre faste oppsett for høst, vår og sommer. Malene er laget i sort/hvitt for å kunne produseres raskt og rimelig. Bildene som er brukt på de faste forsidene er abstrakte for å kunne fungere på et bredt spekter av fagområder, og skal gi assosiasjoner til «samling og sammendrag».

Mal

Grid for forside av kompendier med plassering av logo og eksempeloverskrifter

Faste oppsett

Eksempler på kompendieforsider i svart/hvitt med ulike abstrakte bilder brukt på forsdien

Publisert 5. jan. 2022 07:45 - Sist endret 3. juni 2022 10:27