English version of this page

Senter for rus og avhengighetsforskning, SERAF

Adresse: Kirkeveien 166, bygg 45.

Google Maps

Se oversiktskart over alle bygninger på Oslo universitetssykehus, Ullevål (Google)

Reise til SERAF

Se sykehusets egne sider (oslo-universitetssykehus.no)

I bygningen

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 8. juli 2020 13:21