English version of this page

Frederik Holsts hus

Adresse: Kirkeveien 166

Bygningen huser deler av Institutt for helse og samfunn: Avdeling for allmennmedisin, avdeling for samfunnsmedisin og senter for medisinsk etikk.

Åpningstider

Adkomst

Finn veien til Frederik Holsts hus

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 4 etasjer. Alle rom er tilgjengelige.
  • Parkering: Det er 4 parkeringsplasser ved bygningen, 2 av dem er reserverte tilrettelagte HC-parkeringsplasser.
  • Inngangsparti: Bygningen har en tilrettelagt hovedinngang.
  • Heis: Det er 1 heis i bygningen, lokalisert i vestibylen og har indre mål: 138 x 145 cm.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 3 tilrettelagt toaletter, lokalisert i kjeller,1 og 2 etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: Ingen

Om bygningen

Plantegninger

Adresse:
Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus)

Gnr./Bnr.:

Leid

Bruttoareal:
4.977 m²

Driftsområde:
Gaustad

Bygningskode:
GV05

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 20. feb. 2019 11:26