English version of this page

Frederik Holsts hus

Adresse: Kirkeveien 166

Kart

Åpne kartet i MazeMap

Åpningstider

Reise til Frederik Holsts hus

I bygningen

Institutt for helse og samfunn:

Plantegninger (romoversikt)

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har fire etasjer. Alle rom er tilgjengelige.
  • Parkering: Det er fire parkeringsplasser ved bygningen, to av dem er reserverte tilrettelagte HC-parkeringsplasser.
  • Inngangsparti: Bygningen har en tilrettelagt hovedinngang.
  • Heis: Det er en heis i bygningen, i vestibylen. Den har indre mål: 138 x 145 cm.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har tre tilrettelagte toaletter, i kjelleretasjen,1. etasje og 2. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: Ingen

Om bygningen

Adresse:
Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus)

Gnr./Bnr.:

Leid

Bruttoareal:
4.977 m²

Driftsområde:
Gaustad

Bygningskode:
GV05

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 29. juli 2022 17:27