Domus Academica - bygningsfakta

Universitetets sentrumsanlegg består av bygninger som er gruppert rundt Universitetsplassen. Domus Academica er den østre fløybygningen. Hovedinngangen er henvendt mot plassen. I tillegg er det en atkomst fra Universitetsgaten via et portrom.  

Planløsning og interiør

Bygningskroppen er nesten kvadratisk med et sentralt indre gårdsrom. Mot nordøst er det en halvsirkelformet fløy som inneholder Gamle festsal. Vestibylen forbinder 1. etasjes sydlige og nordlige fløyer. I sydfløyen lå tidligere rektors kontor og møterom, samt leiligheter for universitetets kvestor og sekretær. Disse benyttes i dag som kontorer for fakultetssekretariatet. Nordfløyen inneholder Gamle festsal med tilliggende forrom og møtesaler. Gamle festsal var Universitetets aula fram til aulatilbygget i Domus Media stod ferdig i 1911 og er i opprinnelig stand. En av møtesalene er innredet som rettssal med innredning fra Eidsivating, utlånt fra Norsk rettsmuseum i Trondheim. Hovedtrappen i vestibylens forlengelse deler seg i to trappeløp som fører opp til vandrehallen i vestfløyens 2. etasje. Fra nordfløyen er det adkomst til festsalens gallerietasje. I vest- og nordfløyene er det fire auditorier, som stort sett er i opprinnelig stand. Syd- og østfløyene inneholder kontorer som nås fra en korridor inn mot bakgården. Kjelleretasjen inneholder bl.a. kollokvierom, pc-stuer og arkiv.

Fasader og eksteriør

Sentrumsanleggets hovedbygninger har alle samme formspråk; de er pusset og er oppført i nyklassisistisk stil etter greske forbilder. Domus Academicas hovedfasade mot Universitetsplassen har midtrisalitt med gavlmotiv og tre inngangsdører. Mot Karl Johans gate er fasadeavslutningen vertikalt markert med felt av tettsittende vinduer. På fasaden mot Universitetsgaten er vinduene jevnt fordelt med en sentrert port. Mot Universitetshagen
gjenspeiles Gamle festsals form i en apside ut mot hagen. Taket er svakt valmet og båndtekket.

Konstruksjon

Yttervegger og bærevegger er utført i tegl og har tykkelse fra 25 til 90 cm. Bjelkelagene består av trebjelkelag med stubbloft og leire med himlingsbord, rørvev og puss på undersiden. På oversiden er det 5 cm tykke gulvbord. Største spennvidd er ca 10 m, og gulvbjelkene er i grove dimensjoner. Dekkekonstruksjonen over underetasjen er enkelte steder utført som murte hvelv. Ved totalrehabiliteringen i 2004 ble kjellergulvet senket og grunnmurene ble forsterket med armert betong.

Tilstandsvurdering

Bygningen ble totalrehabilitert i 2004. Fasader og tak er planlagt rehabilitert til universitetets 200-årsjubileum i 2011.

Kommentar

Sentrumbygningene regnes som et av landets hovedverk i nyklassisisme. Den arkitektoniske utformingen er av meget høy kvalitet, med flere fredete originalinteriører intakt eller antikvarisk rehabilitert.

Annet

Grosch hadde Karl Friedrich Schinkel som rådgiver ved utformingen av universitetsanlegget. Gamle festsal fungerte som Stortingets samlingssal fram til Stortingsbygningen stod ferdig.

Bygningshistorikk

1852 Bygningen stod ferdig.
1916 - 1923 Restaureringsarbeider. Holger Sinding-Larsen hadde ansvaret for restaureringsarbeidet i Gamle festsal i 1923.
2004 Totalrehabilitering av bygningen i et samarbeid mellom Statsbygg, Riksantikvaren og NIKU. Planløsninger og interiører ble tilbakeført til valgte historiske epoker, i hovedsak til de originale løsningene, men Sinding-Larsens restaureringer på 10- og 20-tallene ble også tatt vare på. Storurmaker Paulsens ur fra 1853 ble satt i stand og hengt opp igjen i kollegierommets vindu ut mot Karl Johans gate. Gasslampene ble restaurert på nytt. Etasjeovner, auditoriums- og kontormøbler ble restaurert og satt tilbake på sine opprinnelige plasser. Vegger og tak fikk ved hjelp av antikvariske maler- og tapetserarbeider tilbake de opprinnelige dekoreringer. Fargene ble i flere rom tilbakeført til opprinnelig fargesetting. Føringer for tekniske anlegg ble slisset inn i vegger og skjult over loft og under gulv i underetasjen. Bygningen ble brannsikret. Hver etasje fikk nye toaletter. Gulvet i kjelleretasjen ble senket, og den ble innredet som fullverdig etasje. Vinduer i fasader med mye sol ble forsynt med utvendige persienner (arkitekt NAV AS og Berentsen Interiørarkitekter AS).

Bildegalleri - Domus Academica (Urbygningen)
Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 2. jan. 2020 10:29