English version of this page

St. Olavs gate 29

Bygningen inneholder lokaler for administrasjonen til Kulturhistorisk museum.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, diagram, kart, design.

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Kollektivtransport

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen er delt inn i 3 bygninger, oppgang A, B og C. Det er kun heis i oppgang A som løper fra kjeller til 4. etasje. Det er 5 etasjer i bygg A, og 3 etasjer i bygg B og C. Bygg B og C samt Mezzanin i bygg A er derfor kun tilgjengelig med trapp.
  • Parkering: Det er tilrettelagt p-plasser i bakgården. Det er ringeklokke til resepsjon.
  • Inngangsparti: Bygningen har 2 innganger. Begge inngangene er trinnløse med døråpnere. Dørene slår utover, så hver forsiktig.
  • Heis: Det er 1 heis i bygningen. Den har indre gulvareal 160 x 139 cm.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og inn til fellesfunksjoner har terskelhøyde, åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 1 tilrettelagt toalett. Det er lokalisert i kjelleretasjen.
  • Seminarrom/Auditorium har montert trappeheis for tilgang. Det er en slak rampe opp til trappeheisen. Det er ikke teleslynge i bygningen.

Om bygningen

Adresse:
St. Olavsgate 29

Gnr./Bnr.:

Leid

Bruttoareal:
2.584 m²

Bygningskode:
SE11

Driftsområde:
Sentrum

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 5. nov. 2019 10:30