English version of this page

St. Olavs gate 29

Bildet kan inneholde: tekst, linje, diagram, kart, design.

Kart

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Reise til St. Olavs gate 29

Tilgjengelighet

  • Generelt: St. Olavs gate 29 har oppgang A, B og C. Det er kun heis i oppgang A som løper fra kjeller til 4. etasje. Det er fem etasjer i bygg A, og tre etasjer i bygg B og C. Bygg B og C samt mezzaninen i bygg A er derfor kun tilgjengelig med trapp.
  • Parkering: Det er tilrettelagt p-plasser i bakgården. Det er ringeklokke til resepsjonen.
  • Inngangsparti: Bygningen har to innganger. Begge inngangene er trinnløse med døråpnere. Dørene slår utover.
  • Heis: Det er en heis i bygningen. Indre mål: 160 x 139 cm.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og inn til fellesfunksjoner har terskelhøyde, åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har ett tilrettelagt toalett i kjelleretasjen.
  • Undervisningsrom: Trappeheis for tilgang. Det er en slak rampe opp til trappeheisen.
  • Det er ikke teleslynge i bygningen.

Om bygningen

Adresse:
St. Olavs gate 29

Gnr./Bnr.:

Leid

Bruttoareal:
2.584 m²

Bygningskode:
SE11

Driftsområde:
Sentrum

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 1. aug. 2022 13:34