Domus Academicas historie

Universitetets sentrumsanlegg består av bygninger som er gruppert rundt Universitetsplassen. Domus Academica er den østre fløybygningen. Hovedinngangen er henvendt mot plassen. I tillegg er det en atkomst fra Universitetsgaten via et portrom.  

Sentrumbygningene regnes som et av landets hovedverk i nyklassisisme. Den arkitektoniske utformingen er av meget høy kvalitet, med flere fredete originalinteriører intakt eller antikvarisk rehabilitert (pdf).

Domus Academica ble ferdigstilt i 1852. Bygningen ble tegnet av arkitekt Christian Heinrich Grosch for Det Kongelige Frederiks Universitet. Karl Friedrich Schinkel var Grosch sin rådgiver ved utformingen av universitetsanlegget.

Planløsning og interiør

Domus Academica er nesten kvadratisk med et sentralt indre gårdsrom. Mot nordøst er det en halvsirkelformet fløy som inneholder Gamle festsal. Vestibylen forbinder første etasjes sydlige og nordlige fløyer. I sydfløyen lå tidligere rektors kontor og møterom, samt leiligheter for universitetets kvestor og sekretær. 

Nordfløyen inneholder Gamle festsal med tilliggende forrom og møtesaler. Gamle festsal var Universitetets aula fram til aulatilbygget i Domus Media stod ferdig i 1911 og er i opprinnelig stand. Gamle festsal fungerte som Stortingets samlingssal fram til Stortingsbygningen stod ferdig.

En av møtesalene er innredet som rettssal med innredning fra Eidsivating, utlånt fra Norsk rettsmuseum i Trondheim. Hovedtrappen i vestibylens forlengelse deler seg i to trappeløp som fører opp til vandrehallen i vestfløyens 2. etasje. Fra nordfløyen er det adkomst til festsalens gallerietasje. I vest- og nordfløyene er det fire auditorier, som stort sett er i opprinnelig stand. Syd- og østfløyene inneholder kontorer som nås fra en korridor inn mot bakgården. 

Fasader og eksteriør

Sentrumsanleggets hovedbygninger har alle samme formspråk; de er pusset og er oppført i nyklassisistisk stil etter greske forbilder. Domus Academicas hovedfasade mot Universitetsplassen har midtrisalitt med gavlmotiv og tre inngangsdører. Mot Karl Johans gate er fasadeavslutningen vertikalt markert med felt av tettsittende vinduer. På fasaden mot Universitetsgaten er vinduene jevnt fordelt med en sentrert port. Mot Universitetshagen gjenspeiles Gamle festsals form i en apside ut mot hagen. Taket er svakt valmet og båndtekket.

Konstruksjon

Yttervegger og bærevegger er utført i tegl og har tykkelse fra 25 til 90 cm. Bjelkelagene består av trebjelkelag med stubbloft og leire med himlingsbord, rørvev og puss på undersiden. På oversiden er det 5 cm tykke gulvbord. Største spennvidd er ca 10 m, og gulvbjelkene er i grove dimensjoner. Dekkekonstruksjonen over underetasjen er enkelte steder utført som murte hvelv. Ved totalrehabiliteringen i 2004 ble kjellergulvet senket og grunnmurene ble forsterket med armert betong.

Bildegalleri - Domus Academica (Urbygningen)


Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 21. mars 2022 00:05