Domus Bibliothecas historie

Domus Bibliotheca er den vestre fløybygningen av Universitetets  bygninger rundt Universitetsplassen. . Hovedinngangen er vendt mot plassen.

Sentrumbygningene regnes som et av landets hovedverk i nyklassisisme. Den arkitektoniske utformingen er av meget høy kvalitet. Bygningen har flere fredete originalinteriører som er intakte eller antikvarisk rehabilitert. (pdf)

Domus Bibliotheca rommet Universitetsbiblioteket fram til biblioteksbygningen ved Solli plass ble ferdigstilt i 1913 og overtok de funksjonene. Etter at Det medisinske fakultet flyttet til nybygg på Gaustad, ble Domus Bibliotheca rehabilitert for Det juridiske fakultet. Nå er Juridisk bibliotek flyttet til Domus Juridica.

Planløsning og interiør

Bygningen er nesten kvadratisk, i tre etasjer. Det tidligere gårdsrommet er i dag overglasset og benyttes til lesesal. Atkomsten til biblioteket er via to forrom på hver side av vestibylen ved hovedinngangen.

Hovedtrappen mellom første og andre etasje er T-formet. Denne danner atkomst til auditoriet, som går over to etasjer, og til kontorfløyene. Unntatt vestfløyen, som har enkeltkorridor mot gårdsrommet, har kontorfløyene bærende, langsgående innvendig vegg med korridor og mindre kontorer mot gårdsrommet og større kontorer og møterom mot fasadene.

Planprinsippet for tredje etasje er det samme som for andre etasje med atkomst via bitrapper i syd- og nordfløyen.

Opprinnelig var gårdsrommet åpent med atkomst via portrom mot Frederiks gate. Innvendig hadde bygningen høye, åpne rom med mesaninetasjer langs veggene. Etter to store ombygginger fikk gårdsrommet i 1880 glasstak, og portrommet ble gjenbygd. Innvendig ble det etablert nye etasjeskiller i de store biblioteksalene, som ble bygd om til laboratorielokaler. Planløsninger og interiører ble endret og enkelte arealer ble tilbakeført til Sinding-Larsens ombygginger. Da ble også den sentrale overlyshallen tilbakeført til lesesal, og biblioteket ble delvis gjenåpnet.

Fasader og eksteriør

Anlegget er tegnet i gresk nyklassisisme. De tre hovedbygningene er alle pusset og har samme formspråk. Domus Bibliothecas hovedfasade mot sydøst har, i likhet med Urbygningen vis-à-vis, midtrisalitt med gavlmotiv med tre inngangsdører, vinduene jevnt fordelt. Mot sydvest og nordøst er fasadeavslutningen vertikalt markert med felt av tett sittende vinduer. Fasaden mot nordvest har et sentrisk plassert inngangsparti, og vinduene er jevnt fordelt. Taket er svakt valmet og båndtekket, med overlys over gårdsrommet.

Konstruksjon

Konstruksjon med bærende murte ytter- og innervegger i grove dimensjoner. Grunnmuren er av store blokker i naturstein, enkelte steder med tykkelse på ca 2 meter. Bjelkelagene var opprinnelig av trebjelkelag, men i 1915, da bygningen ble ombygget fra bibliotek til auditorier og laboratorier, ble de revet og erstattet med betongdekker fra kjeller til loft.


Bildegalleri - Domus Biblioteca
Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 11. feb. 2020 15:45