Lysstyring i Domus Juridica

Alt lys slås på automatisk hvis alarmen går ved brann eller innbrudd. Energibruken tilsvarer passivhusnivå.

Ulike rom har ulike lysinnstillinger.

Undervisningsrom

Belysningen i undervisningsrom er satt med lysnivå 500 lux. Dette er i tråd med anbefalt nivå for universiteter og høyskoler. Belysningsanlegget består av innfelte LED-armaturer og 4-knappspanel ved døra.

Panelet har disse innstillingene:

 1. Undervisning
 2. Presentasjon: Tilpasset smartboard-undervisning og presentasjoner. Denne innstillingen har svak belysning ved tavla, og litt sterkere ellers i rommet.
 3. Dim ned
 4. Av: Slukk. Lyset slås uansett automatisk av når rommet har vært tomt i 20 minutter.

Innstillingen «Opptak» tilgjengelig via AV-skjermen. Denne innstillingen belyser tavle og foreleser, og gir gode lysforhold for streaming av undervisning.

Kollokvierom, lesesaler og hvilerom

3-knappspanel ved døra:

 1. Normal
 2. Dim ned
 3. Av

Cellekontorer og kontorlandskaper

Sensorer sørger for lys så lenge det er folk i rommet. Ved inaktivitet over 20 minutter starter slukkesekvensen med 90 sekunders ned-dimming til et lavnivå. Deretter er lyset 20 minutter på lavnivå før det slukkes. Lyset går på igjen ved aktivitet i rommet.

Møterom, multirom, smågrupperom, studierom og veiledning

Velg lysnivå på bryteren ved døra: Møte, presentasjon, dim ned, av. Lyset er automatisk på ved tilstedeværelse. Ved inaktivitet over 20 minutter starter slukkesekvensen med 90 sekunder ned-dimming til et definert lavnivå, deretter 20 minutter på lavnivå før lyset slukkes. Lavnivået er satt til 10%.

«Presentasjon» er tilpasset for prosjektor og smartboard. Lysstyrken er lav ved tavla, og litt høyere ellers i rommet. Lyset går ikke på ved bevegelser i rommet (kino-funksjon). 

Korridorer, transportarealer, toaletter og forrom

Lyset styres av av tilstedeværelse. Belysningen programmeres med 2 nivåer; arbeidsnivå (100 lux på gulv) ved tilstedeværelse, og lavnivå på 30 lux (nattlys) når det ikke er tilstedeværelse. 

Toaletter og forrom til toaletter fungerer på samme måte som korridorer, men med 200 lux lysnivå, og tenner til arbeidsnivå på bevegelse i tilstøtende korridorsone.

Tiden belysningen holder seg på arbeidsnivå etter siste bevegelse er satt til 20 minutter.

Tiden det tar for belysningen å gå fra arbeidsnivå til lavnivå (fade-tid) er 90 sekunder. Lavnivået er satt til nattlysnivå, som er lik ca 30 lux.

For korridorsonene rundt administrasjonsdelen, programmeres funksjonene "korridor hold", slik at belysningen i korridoren er på arbeidsnivå så lenge det er aktivitet/tilstedeværelse i arbeidsarealer tilknyttet denne korridorsonen.

Trapper og trapperom

Alle trapper og trapperom programmeres med forhøyet lysnivå (200 lux i trapper, 250 lux på repoer) som arbeidsnivå. Trappene har også minimumsbelysning på 30 lux slik som korridorene har. Trappene styres via tilstedeværelse i tilstøtende korridorer. Ved bevegelse i korridorer inn mot trapper, tennes lyset til arbeidsnivå, og holdes der i 20 min etter siste bevegelse, før samme neddimmingsprosedyre som for korridorer aktiveres.

Auditorium

4-knappspanel ved dørene:

 1. Normal
 2. Presentasjon
 3. Dim ned
 4. Av

"Normal" gir 300 lux flat belysning i rommet.

"Presentasjon" er tilpasset smartboard-undervisning. Lav belysning ved tavla, litt høyere ellers i rommet.

«Av» = Slukk. Lyset slås uansett av automatisk når rommet har vært tomt i 20 minutter.

I tillegg er en innstillingen «Opptak» tilgjengelig via AV-skjermen. Denne innstillingen belyser tavle og foreleser, og gir gode lysforhold for streaming av undervisning.

Bibliotek, inngangsparti, kantine og øvrige fellesområder

4-knappspanel:

 1. Normal
 2. Sosialt
 3. Dim ned
 4. Av

"Normal" gir 3-500 lux flat belysning i rommet. "Sosialt" passer for fremføringer og arrangementer. «Av» = Slukk. Lyset slås uansett av automatisk når rommet har vært tomt i 20 minutter.

Driftsinformasjon

Tilsyn skal utføres minst en gang årlig. LED-armaturer som ikke virker skal byttes ut fortløpende.

Innstillingen "Normal" er vanlig lysnivå for aktuell romtype etter NS EN 12464-1:2011, veiledet av Lyskulturs publikasjon 1B:2012.

Publisert 30. juni 2021 14:17 - Sist endret 30. juni 2021 14:17