English version of this page

Funksjonsbeskrivelse for teknisk brannrådgiver (EA)

Brannrådgiver ved Eiendomsavdelingen – Drift og vedlikehold, Seksjon for bygningsteknikk. 

Ansvar og rolle

Brannrådgiver skal bidra med faglig kompetanse i UiO sine byggverk, spesielt knyttet til brannteknisk infrastruktur.

Kompetanse

Brannrådgiver skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre arbeidsoppgavene. Kompetansen skal omfatte kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverk samt krav til oppgradering. Brannrådgiver skal også ha kjennskap til aktuelt regelverk, brannrisiko, produktutvikling, organisatoriske forhold og brannvesenets innsatsmuligheter. 

Hovedoppgaver

  • Fungere som brannteknisk rådgiver.
  • Oversikt over nødvendig og planlagt utbedring og oppgraderingsarbeid.
  • Delta på branntilsyn.
  • Koordinere og planlegge tiltak for å imøtekomme krav i gjeldende regelverk.
  • Bistå i utarbeidelse, oppdatering og oppfølging av risikovurderinger.
  • Rapportere og holde leder løpende informert om vesentlige forhold som angår arbeidet med eierens systematiske brannsikkerhetsarbeid.
  • Følge opp brannhendelser i samarbeid med Enhet for HMS og beredskap og enhetene.
Publisert 17. apr. 2018 10:32 - Sist endret 1. feb. 2019 10:51