SPARK Social Innovation Educational Forum: Erfaringer fra partnerskap mellom offentlige, private og sosiale aktører.

Forskningssenteret Include og foreningen Pådriv skal skape en felles arena hvor de kan teste ut nye samarbeidsmodeller.  Hvordan er arenaen tenkt bygget opp? Hva slags type prosjekter og aktiviteter ønsker de å støtte? Hvordan bygger Include kunnskap i slik praksisnær forskning?

Bildet kan inneholde: gjøre, gress, terrestrisk plante, merke, grafikk.

SPARK Social Innovation Educational Forum er åpne, månedlige møter for prosjektteam, partnere og alle som er interessert i hvordan universiteter og akademikere engasjerer seg i arbeid med samfunnsinnovasjon.

På arrangementet 15. mars kan du høre om hvordan Include og Pådriv jobber sammen for å løse samfunnsutfordringer.

En Pådriv-arena er en måte å organisere innsats på tvers av organisasjoner og bransjer, for å få til konkrete resultater på et spesielt tematisk eller geografisk område. Slike tilnærminger er nyttig når flere aktører ønsker å få til noe på et spesifikt område, og er enige om at det vil kreve samarbeid og nyskapende piloter for å få til endring. For eksempel har et knippe aktører bestemt seg for å etablere en Pådriv-arena på Breivoll i Oslo. Arenaen har fått navn «Produktive Boligby på Breivoll» og har overordnet mål om teste og utvikle idéer gjennom pilotprosjekter og bygge tillit og samarbeidskultur.

Include er et forskningssenter som skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor. Include er blant annet med i flere prosjekter i Hovinbyen i Oslo fordi de ser at nivået på medvirkning i utviklingsprosessene har vært forholdsvis lavt. Det er utfordringer både knyttet til å få mer inkluderende prosesser og å realisere boligprosjekter som er sosialt inkluderende. Include inngår i forskning-praksis partnerskap og bruker metoder som innebærer designintervensjoner og eksperimentering.

Påmelding

Presentasjoner fra arrangementet:

Thomas Berman. Thomas Berman er en del av ledelsen i Pådriv Oslo. Pådriv er et partnerskap mellom offentlige, private og sosiale aktører som jobber sammen for en forbedret bærekraftig byutvikling. En utvikling som er sosialt inkluderende, miljøvennlig og økonomisk gjennomførbar.

Ole Smørdal.  Ole Smørdal er del av ledelsen i Include og forsker ved Institutt for pedagogikk. Han har lang erfaring i skjæringspunktet mellom design, utdanning og informatikk. Hans interesser er knyttet til læringsøkologier, infrastruktur, sosial innovasjon, empowerment og bærekraft. Han er spesialisert på forskning som er basert på praksispartnerskap, og tar i bruk designbaserte og deltakende metoder i slike samarbeid. Han er leder for en forskningsdrevet design- og utviklingsenhet, EngageLab, ved Universitetet i Oslo.

 

Publisert 28. jan. 2022 12:52 - Sist endret 25. mars 2022 14:50