English version of this page

Innovasjon ved UiO – kunnskap i bruk

Forskning fra UiO er grunnlag for nye løsninger på viktige behov i samfunnet.

Familieforsker stemmer for likeverdige foreldre

Norske fedre har rett til en tredjedel av foreldrepermisjonen. Ellingsæter-utvalget ville gå lenger og dele permisjonstiden i to.
[Samfunn]

 

Helsehjelp løftes til en ny liga

Ved hjelp av en ny rangeringsapp satser informatikere ved UiO på å kunne bedre helsetjenestene i fattige land.
[Realfag og teknologi]

Grønne streker i Word bestemt av språkforskere

Grønne streker har fått praktisk betydning for folk når de skriver i Word. Få kjenner arbeidet bak.
[Humaniora]

Multiresistens kan bekjempes med statistikk

Forskere bruker avansert statistikk for å lære om bakteriers genmutasjoner. De håper å kunne skreddersy antibiotika.
[Medisin]

 

Utvikler influensavaksine som kan produseres raskt

Gunnveig Grødeland prøver å utvikle mer effektive influensavaksiner som også kan produseres raskere og hindre pandemi.
[Livsvitenskap]

Strøm kan påvirke likestilling

Solcellepaneler kan bidra til å styrke kvinners posisjon. Forskning har endret Verdensbankens syn på strømprosjekter.
[Samfunn]

For studenter

  • Insj UiO er en studentakselerator som har som mål å være - «en kompis med kunnskap», og et lavterskeltilbud til alle med interesse for innovasjon og entreprenørskap.

  • Start UiO er en Studentorganisasjon som jobber for økt interesse for innovasjon og entreprenørskap blant UiO-studenter, og gir veiledning i forbindelse med oppstart av egen bedrift.
  • Studier om innovasjon: UiO tilbyr flere studier der du lærer mer om innovasjon. Blant annet Sosialt entreprenørskap, teknologistudier, gründerskole. Både master og kortere studier.

200 år med innovasjon

Se noen av UiOs bidrag til innovasjon i samfunnet.

Innovasjonsprisen

Deles ut til UiO-forskere som har bidratt til samfunnsnytte og verdiskapning.
Se alle prisvinnerne

Kontakt

Innovasjonsrådgiver ved UiO