English version of this page

Innovasjon ved UiO – kunnskap i bruk

Forskning fra UiO er grunnlag for nye løsninger på viktige behov i samfunnet.

Hjelper «generasjon digital» til å tenke kritisk

Å skille mellom fakta og fiksjon er en avgjørende ferdighet i vårt digitale samfunn. Samtavla hjelper elever å trene på kritisk tenkning.

Helsehjelp løftes til en ny liga

Ved hjelp av en ny rangeringsapp satser informatikere ved UiO på å kunne bedre helsetjenestene i fattige land.

Grønne streker i Word bestemt av språkforskere

Grønne streker har fått praktisk betydning for folk når de skriver i Word. Få kjenner arbeidet bak.

Multiresistens kan bekjempes med statistikk

Forskere bruker avansert statistikk for å lære om bakteriers genmutasjoner. De håper å kunne skreddersy antibiotika.

Utvikler influensavaksine som kan produseres raskt

Gunnveig Grødeland prøver å utvikle mer effektive influensavaksiner som også kan produseres raskere og hindre pandemi.

Strøm kan påvirke likestilling

Solcellepaneler kan bidra til å styrke kvinners posisjon. Forskning har endret Verdensbankens syn på strømprosjekter.

For studenter

  • Insj UiO er et lavterskeltilbud til studenter som har en forretningsidé. Insj gir gratis veiledning, kontor og kompetanse til studenter som er interessert i entreprenørskap og vil starte selskap.

  • Start UiO er en studentorganisasjon som jobber for økt interesse for innovasjon og entreprenørskap blant UiO-studenter.
  • Studier om innovasjon: UiO tilbyr flere studier der du lærer mer om innovasjon. Blant annet Sosialt entreprenørskap, teknologistudier, gründerskole. Både master og kortere studier.

200 år med innovasjon

Se noen av UiOs bidrag til innovasjon i samfunnet.

 

Aktuelt

Innovasjonsprisen

Deles ut til UiO-forskere som har bidratt til samfunnsnytte og verdiskapning.
Se alle prisvinnerne

Kontakt

Innovasjonsrådgiver ved UiO