English version of this page

Innovasjon ved UiO – kunnskap i bruk

Forskning fra UiO er grunnlag for nye løsninger på viktige behov i samfunnet.

Innovasjonshistorier

 • To forskere med blå vernefrakker og gummihansker som jobber med grønne planter i en plantelab
  Støtte til nyskapende forskere 17. nov. 2022 08:08

  18 prosjekter ved UiO får midler fra rektoratet til utvikling av samfunnsnyttige løsninger.

 • Studenter fra Studentforeningen for farmasøytisk innovasjon
  Innovasjonskultur ved UiO: Farmasistudenter inntar Forskningsparken 14. okt. 2022 11:34

  Studentforeningen for farmasøytisk innovasjon, ShareLab i Forskningsparken og Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi ved Universitetet i Oslo har gått sammen om et prosjekt som gir farmasistudenter muligheter til å jobbe på innovative prosjekter og skaffe seg kompetanse som etterspørres av næringslivet.

For studenter

 • Insj UiO er et lavterskeltilbud til studenter som har en forretningsidé. Insj gir gratis veiledning, kontor og kompetanse til studenter som er interessert i entreprenørskap og vil starte selskap.

 • Start UiO er en studentorganisasjon som jobber for økt interesse for innovasjon og entreprenørskap blant UiO-studenter.
 • Studier om innovasjon: UiO tilbyr flere studier der du lærer mer om innovasjon. Blant annet Sosialt entreprenørskap, teknologistudier, gründerskole. Både master og kortere studier.

SPARK Samfunnsinnovasjon

SPARK Samfunnsinnovasjon er et toårig innovasjonprogram utviklet på UiO.

200 år med innovasjon

Se noen av UiOs bidrag til innovasjon i samfunnet.

 

Innovasjonsprisen

Deles ut til UiO-forskere som har bidratt til samfunnsnytte og verdiskapning.
Se alle prisvinnerne

Kontakt

Innovasjonsrådgiver ved UiO