English version of this page

Innovasjon ved UiO – kunnskap i bruk

Forskning fra UiO er grunnlag for nye løsninger på viktige behov i samfunnet.

Innovasjonshistorier

  • Bildet kan inneholde: helsepersonell, sikkerhetshanske, forsker, forsker, hvit kåpe. Finale for Scientia Fellows 17. feb. 2021 13:46

    Nå skal neste 40 internasjonale forskertalenter rekrutteres til fakultetets fremste forskermiljøer.

  • Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, fotografering. Covid-19 stopper ikke internasjonale forskere 25. nov. 2020 18:13

    44 forskertalenter fra hele verden har kommet til UiO under Scientia Fellows-programmet det siste året for å drive medisinsk forskning og innovasjon i de fremste forskningsmiljøene.

For studenter

  • Insj UiO er et lavterskeltilbud til studenter som har en forretningsidé. Insj gir gratis veiledning, kontor og kompetanse til studenter som er interessert i entreprenørskap og vil starte selskap.

  • Start UiO er en studentorganisasjon som jobber for økt interesse for innovasjon og entreprenørskap blant UiO-studenter.
  • Studier om innovasjon: UiO tilbyr flere studier der du lærer mer om innovasjon. Blant annet Sosialt entreprenørskap, teknologistudier, gründerskole. Både master og kortere studier.

SPARK Samfunnsinnovasjon

SPARK Samfunnsinnovasjon er et toårig innovasjonprogram utviklet på UiO.

200 år med innovasjon

Se noen av UiOs bidrag til innovasjon i samfunnet.

 

Innovasjonsprisen

Deles ut til UiO-forskere som har bidratt til samfunnsnytte og verdiskapning.
Se alle prisvinnerne

Kontakt

Innovasjonsrådgiver ved UiO