Circle U.

Circle U. er en europeisk universitetsallianse som består av ni forskningsintensive breddeuniversiteter. Målet er å etablere et inkluderende, forskningsintensivt og tverrfaglig europeisk universitet innen 2025. 

Tverrfaglighet er sentralt

Gjennom Circle U. skal det utvikles flere studentledede innovasjonsaktiviteter der studenter jobber i tverrfaglige team på tvers av landegrenser. Det skal utvikles nye konsepter for tverrfaglige, tematiske kunnskapsmiljøer som legger til rette for at ansatte, studenter og eksterne partnere kan samarbeide om å løfte opp, diskutere og løse samfunnsutfordringer. Målet er å tenke nytt om fremtidens høyere utdanning i Europa og være med å forme utviklingen av det europeiske utdanningsområdet. 

Klima, global helse og demokrati

Tre tematiske områder er særlig viktige for Circle U. i prosjektperioden: Klima, global helse og demokrati. "Academic Chairs", ansatte som skal bruke 20 prosent av stillingen sin på Circle U., vil utgjøre et fellesskap som blir viktige for å knytte aktivitetene sammen på tvers av de ni universitetene.

Bildet kan inneholde: bukser, klær, smil, hår, hode.
Fra venstre: Tobias Bach, Taran Thune, Eivind Engebretsen, Lisbeth M. Brevik, Andreas Kääb. Beate Sjåfjell (innfelt) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Anders Lien/UiO

Sommerskoler

For første gang arrangeres sommerskoler i regi av Circle U. Temaene er demokrati, klima og global helse, og alle studienivåer og faglige bakgrunner kan søke. Sommerskolene er gratis. Frist: 29. april.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Medlemmer i alliansen

Circle U. koordineres fra Universitetet i Oslo. I tillegg består alliansen av:

  • Aarhus Universitet, Danmark
  • Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland
  • King’s College London, Storbritannia
  • Univerzitet u Beogradu, Serbia
  • Université catholique de Louvain, Belgia
  • Université Paris Cité, Frankrike
  • Università di Pisa, Italia
  • Universität Wien, Østerrike