Museene ved Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum

Naturhistorisk museum er Norges største samling av naturvitenskapelige objekter. 7,7 millioner objekter finnes her, det er 65% av landets totale naturhistoriske samlinger.

Gå til Naturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum er et av landets største kulturhistoriske museer. Det rommer den største arkeologiske samlingen i Norge fra forhistorien og middelalderen inkl. vikingskipene på Bygdøy, en betydelig kirkekunstsamling fra middelalderen, en antikksamling fra Middelhavslandene og et runearkiv. Museet har i tillegg en betydelig etnografisk samling med gjenstander fra alle verdensdeler samt Norges desidert største mynthistoriske samling.

Gå til Kulturhistorisk museum

Vikingskiphuset

De store skipsfunnene fra Oseberg, Gokstad og Tune er blant Norges viktigste kulturskatter. Skipene er verdens best bevarte skip fra vikingtiden og Osebergskipet er kanskje det mest imponerende. Vikingskipshuset på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved UiO. Vikingskipshuset er Norges best besøkte museum med et årlig besøkstall på omkring 430.000.

Gå til Vikingskiphuset

Publisert 10. mars 2011 11:02 - Sist endret 31. mars 2016 10:24