English version of this page

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

SFU-logo

SFU-miljøer kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

CCSE

CCSE-banner

Centre for Computing in Science Education (CCSE) jobber med å gjøre programmering og realistiske problemstillinger til en integrert del av høyere utdanning og skole. 

ProTed

Pro Ted-banner

Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed) utvikler integrerte lærerutdanninger. Et helhetlig studiedesign som forener vitenskapsfag, profesjonsfag, undervisningsfag, teori og praksis.

SHE

SHE-banner

Sustainability in Health Education (SHE) skal utvikle og implementere utdanning og kurs som ruster studentene til å bli globalt bevisste helsearbeidere, og gi helsefag- og medisinstudenter verktøy til å ta bærekraftige beslutninger i arbeidshverdagen.

CELL

CELL-banner

Centre on Experiential Legal Learning (CELL) arbeider med å utvikle nye undervisningsformer innenfor juridiske fag. Målet er bedre læring for studentene og studenter som er bedre forberedt på arbeidslivet.

Om SFU-ordningen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga:
om Sentre for fremragende utdanning - SFU (nokut.no)