English version of this page

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SFF-logo

SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Big Insight

Big Insight-banner

Big Insight – Statistics for the knowledge economy – utvikler nye statistiske metoder og verktøy, for håndtering og sammenstilling av store og komplekse datasett for privat og offentlig sektor.

UiOs rolle: partner
Utlysningsrunde: SFI III
Virkeperiode: 2015–2023

CIUS

Cius-banner

Center for innovative ultrasound solutions (CIUS) skal etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innenfor ultralydbasert bildebehandling til bruk i tre ulike sektorer: helse, maritimt og olje og gass.

UiOs rolle: partner
Utlysningsrunde: SFI III
Virkeperiode: 2015–2023

C3

C3-banner

Centre for Connected Care (C3) etablerer nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren. Brukeren involveres og gis påvirkningskraft og ansvar for egen helse.

UiOs rolle: partner
Utlysningsrunde: SFI III
Virkeperiode: 2015–2023

ProCardio

CCI-banner

Precision Health Center for optimized cardiac care (ProCardio) utvikler nye diagnostiske metoder for å påvise hjertesvikt og andre kardiologiske sykdommer. Senteret skal utvikle neste generasjon ultralydbasert metodologi.

UiOs rolle: partner
Utlysningsrunde: SFI IV
Virkeperiode: 2020–2028

CENSSS

Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS) jobber med vitenskapelige og teknologiske utfordringer og forretningsområder innen småsatellitter for jordobservasjon og innen utforskning av månen og planetene.

UiOs rolle: prosjekteier
Utlysningsrunde: SFI IV
Virkeperiode: 2020–2028

iCSI

iCSI-banner

Industrial Catalysis Science and Innovation (iCSI) øker industriell innovasjon, konkurransekraft og effektiv lavutslipps prosessteknologi. Senteret utvikler nye materialer og metoder for industriell verdiskaping og flytting av forskningsfronten.

UiOs rolle: partner
Utlysningsrunde: SFI III
Virkeperiode: 2015–2023

SIRIUS

Sirius-banner

Centre for Scalable Data Access (SIRIUS) utvikler nye teknologier for å identifisere og behandle relevant informasjon fra den store og økende mengden digitale data ("big data").

UiOs rolle: prosjekteier
Utlysningsrunde: SFI III
Virkeperiode: 2015–2023

SmartForest

SmartForest skal posisjonere norsk skogsektor helt i front av digitaliseringen og sørge for store effektivitets- og klimagevinster i sektoren.

UiOs rolle: partner
Utlysningsrunde: SFI IV
Virkeperiode: 2020–2028

NorwAI

Illustrasjon med silhuett av et ansikt kombinert med databrikker

Norwegian Research Center for AI Innovation (NorwAI) har som mål å aksellerere innovasjon av bærekraftige og pålitelige kunstig intelligens-løsninger i norsk industri.

UiOs rolle: partner
Utlysningsrunde: SFI IV
Virkeperiode: 2020–2028

MediaFutures

MediaFutures genererer innovasjon og verdiskapning i norske nyhetsmedia gjennom langsiktig forskning på ansvarlig medieteknologi.

UiOs rolle: partner
Utlysningsrunde: SFI IV
Virkeperiode: 2020–2028

SFI AutoShip

Bilde av en autonom båt på vannet med mennesker ombord
Foto: Mary Ann Lundteigen

SFI AutoShip skal bidra til at norske aktører kan ta en ledende rolle i utviklingen av autonome skip for trygg og bærekraftig drift.

UiOs rolle: partner
Utlysningsrunde: SFI IV
Virkeperiode: 2020–2028

Tidligere SFI-er