English version of this page

Vakt- og alarmsentralen

Vakt- og alarmsentralen er bemannet døgnet rundt, året rundt.

Ta kontakt på vakttelefon 228 55007 eller nødnummer 228 56666

Vakt- og alarmsentralen rykker ut med vekter når det er behov for assistanse:

  • Ved uønskede hendelser (HMS-avvik)
  • Ved ulykker
  • Ved innelåsning i bygningene eller problemer med kortlesere
  • Ved heisstans – alle heiser har direkte taleforbindelse til Vakt- og alarmsentralen slik at man raskt får kontakt og kan være sikker på at hjelpen kommer

Kontakt

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Blindernveien 31 Kristine Bonnevies hus 0317 Oslo E-post:

Enhetskoder

Koststed 32101015 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 325230 Vortex, FS m.m.