Mandat for vitenskapsombudet ved UiO

Universitetsstyret vedtok i 2018 opprettelse av et vitenskapsombud som et ledd i organiseringen av forskningsetisk arbeid ved Universitetet i Oslo. Det er fastsatt et eget mandat for oppgaven.

Mandatet fremhever at vitenskapsombudet skal gi veiledning og råd til vitenskapelige ansatte som befinner seg i forskningsetisk problematisk situasjon. Ombudet skal være uavhengig, partsnøytral og behandle henvendelser og saker i fortrolighet.

Se hele mandatet til vitenskapsombudet ved UiO (pdf)

Omfattes ikke av ordningen

Ansatte ved Institutt for klinisk medisin er ikke omfattet av ordningen.

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom UiO og universitetssykehusene, som innebærer at Institutt for klinisk medisin (Det medisinske fakultet), Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus har opprettet et eget redelighetsutvalg.

De skal også etablere et eget forskningsombud.  

Publisert 29. aug. 2019 11:33 - Sist endret 10. sep. 2019 13:10