English version of this page

Innbrudd og tyveri

Alle innbrudd som medfører bygningsskade og/eller tyveri av universitetets eiendom skal umiddelbart meldes til politiet og Vakt- og alarmsentralen.

Den enheten som lider tapet, skal foreta anmeldelsen. Eiendomsavdelingen anmelder eventuelle bygningsskader.

Send kopi av anmeldelsen til Vakt- og alarmsentralen. Den må inneholde:

  • Hvor og når tyveriet/innbruddet fant sted
  • Omstendighetene for øvrig, i stikkordsform

  • Omfanget av eventuell skade: hva som er stjålet, omtrentlig verdi

  • Øyeblikkelige tiltak som er gjort for å hindre gjentakelse eller utvidelse av skadene

Publisert 20. des. 2017 12:52 - Sist endret 1. juni 2021 15:24