English version of this page

Innbrudd og tyveri

Alle innbrudd som medfører bygningsskade og/eller tyveri av universitetets eiendom skal umiddelbart meldes til Politiet og Vakt- og alarmsentralen. Den enhet som lider tapet foretar anmeldelse. Eiendomsavdelingen anmelder eventuelle bygningsskader.

Kopi av anmeldelsen sendes Vakt- og alarmsentralen, hvor det skal fremgå:

  • Hvor og når tyveriet/innbruddet fant sted

  • Omstendighetene forøvrig, i stikkordsform

  • Omfanget av eventuell skade: hva som er stjålet, omtrentlig verdi

  • Øyeblikkelige tiltak som er gjort for å hindre gjentakelse eller utvidelse av skadene

Publisert 20. des. 2017 12:52 - Sist endret 7. sep. 2018 12:31