Praktiske retningslinjer

Alle bygninger er lukket på helligdager og i høytider. Ansatte og studenter har adgang til bygningene med adgangskort og kode.

Arrangør av filmfremvisning i universitets lokaler er ansvarlig for at annonsering og visning skjer lovlig. Det betyr at arrangør må se til at visningen er dekket av filmlisens eller avtaler slik at annonsering og visning ikke bryter med Åndsverkloven (lovdata.no).

UiO tillater filming og fotografering på universitetets eiendom. Hvordan dette organiseres praktisk, kommer an på hvilke type produksjon det gjelder.

Det er tillatt å grille på UiOs område så fremt brannforskrifter overholdes, men engangsgriller er ikke tillatt på plenene. Ved arrangementer må du få godkjent plassering av grillen.

Det er forbud mot hunder i universitetets bygninger.

Alle som ønsker å opprette stands, må ha tillatelse fra Eiendomsavdelingen. Tillatelse gis for et begrenset tidsrom.

Trykksaker kan ikke deles ut ved oppsøkende virksomhet, men kan være tilgjengelig på stand.

Sykler skal ikke bringes inn i universitets bygninger.

Det må søkes om tillatelse før utplassering av magasiner og aviser i studentkantinene. Gratispublikasjoner kan ikke utplasseres i vestibyler og inngangspartier eller i andre arealer i universitetets bygninger.