Praktiske retningslinjer

Adgang på helligdager

Alle bygninger er lukket på helligdager og i høytider. Ansatte og studenter har adgang til bygningene med adgangskort og kode.

Filming og fotografering

Hvordan går du frem når du skal filme på campus? Nyheter, intervjuer, reklame og store produksjoner.

Salg og stands

Alle som ønsker å opprette stands, må ha tillatelse fra Eiendomsavdelingen. Tillatelse gis for et begrenset tidsrom.

Utplassering av gratispublikasjoner

Det må søkes om tillatelse før utplassering av magasiner og aviser i studentkantinene. 

Hundehold

Det er ikke tillatt å ta hunder med inn i universitetets bygninger.

Grilling

Ingen engangsgriller på plenene. Ved arrangementer må du få godkjent plassering av grillen. Brannforskriftene må overholdes.

Til deg som sykler

Det er ikke tillatt å ta sykler og sparkesykler med inn i universitetets bygninger.

Filmfremvisning

Arrangør av filmfremvisning i universitets lokaler er ansvarlig for at annonsering og visning skjer lovlig.