Praktiske retningslinjer

Adgang på helligdager

Alle bygninger er lukket på helligdager og i høytider. Ansatte og studenter har adgang til bygningene med adgangskort og kode.

Filming og fotografering

Hvordan går du frem når du skal filme på campus? Nyheter, intervjuer, reklame og store produksjoner.

Reklame og profilering på campus

Universitetet i Oslo skal ha et reklamefritt campus. Salg, profilering, informasjonsspredning og vervingsframstøt ikke er tillatt. I forbindelse med arrangementer er det mulig å søke Eiendomsavdelingen om tillatelse til relevante aktiviteter.

Hundehold

Det er ikke tillatt å ta hunder med inn i universitetets bygninger.

Til deg som sykler

Det er ikke tillatt å ta sykler og sparkesykler med inn i universitetets bygninger.

Grilling

Ingen engangsgriller på plenene. Ved arrangementer må du få godkjent plassering av grillen. Brannforskriftene må overholdes.

Filmfremvisning

Arrangør av filmfremvisning i universitets lokaler er ansvarlig for at annonsering og visning skjer lovlig.